Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 10
Viktor Prokop - Samuel A. Odei - Jan Stejskal

Propellants of University-Industry-Government Synergy: Comparative Study of Czech and Slovak Manufacturing Industries

Details:

Year, pages: 2018, 987 - 1001
Language: eng
Keywords: Triple helix, innovation, knowledge, collaboration, competitiveness; JEL Classification: R58, J88, I23
Article type: Vedecký
Document type: PDF

About article:

Specifický model spolupráce zvaný Triple-helix zahrnující univerzity, průmyslové podniky a veřejný sektor napomáhá efektivní tvorbě inovací, a proto je v stále v centru vědecké pozornosti. Tato institucionální vzájemná závislost subjektů přispívá k rozvoji lidského kapitálu podniků a dalších zúčastněných organizací, umožňuje realizaci win-win strategií, podporuje posilování konkurenceschopnosti a tím i ekonomicko-sociálního rozvoje regionů. Blízkost subjektů výrazně urychluje tvorbu a akvizici nových poznatků a uplatnění výsledků akademického výzkumu v praxi. To přispívá k posilování absorpční kapacity podniků a zdůrazňuje význam znalostí a spolupráce v inovační tvorbě. V příspěvku jsou zkoumány faktory, které ovlivňují spolupráci podniků s univerzitami a vládními výzkumnými institucemi v České republice a na Slovensku. Vlastními logistickými regresními modely jsou analyzována data z CIS šetření provedeného Eurostatem 2010 – 2012. Výsledky analýzy ukázaly, že jak české, tak slovenské podniky vnímají svou spolupráci s univerzitami jako zásadní a prospěšně ovlivňující jejich inovační výkonnost. Bylo potvrzeno, že slovenské a české firmy jsou soběstačné, mají dostatečné zdroje a investiční prostředky nezbytné pro rozvoj výrobních kapacit, čímž je možné odůvodnit nižší ochotu ke spolupráci.

How to cite:

ISO 690:
Prokop, V., Odei, S., Stejskal, J. 2018. Propellants of University-Industry-Government Synergy: Comparative Study of Czech and Slovak Manufacturing Industries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.10, pp. 987-1001. ISSN 0013-3035.

APA:
Prokop, V., Odei, S., Stejskal, J. (2018). Propellants of University-Industry-Government Synergy: Comparative Study of Czech and Slovak Manufacturing Industries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(10), 987-1001. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 6. 11. 2018