Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 7
Marian Dobranschi - Danuše Nerudová

Tax Collision: The Effect of VAT and Excise Duties on the Retail Price of Unleaded Gasoline

Details:

Year, pages: 2018, 643 - 664
Language: eng
Keywords: tax collision, tax burden shifting, excise duties, VAT; JEL Classification: H22, H23, H29, H30
Article type: Vedecký

About article:

Příspěvek se zabývá uvalováním daně z přidané hodnoty (DPH) na maloobchodní cenu zahrnující spotřební daň u bezolovnatého benzínu v zemích Evropské unie. Problém uvalení “daně na daň” vzniká v případech, kdy je spotřební daň zahrnuta v základu daně z přidané hodnoty. V příspěvku je analyzován přesun daňového břemene prostřednictvím maloobchodní ceny benzínu v kontextu kolize mezi DPH a spotřební daní. Výsledky ukazují, že daňové břemeno DPH je nadměrné přesouváno prostřednictvím cen na koncového spotřebitele. A dále taktéž, že daňová interakce mezi DPH a specifickou daní redukuje nápravný efekt spotřební daně na bezolovnatý benzín.

How to cite:

ISO 690:
Dobranschi, M., Nerudová, D. 2018. Tax Collision: The Effect of VAT and Excise Duties on the Retail Price of Unleaded Gasoline. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.7, pp. 643-664. ISSN 0013-3035.

APA:
Dobranschi, M., Nerudová, D. (2018). Tax Collision: The Effect of VAT and Excise Duties on the Retail Price of Unleaded Gasoline. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(7), 643-664. ISSN 0013-3035.

About edition:

Publisher: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Published: 21. 8. 2018