Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no. 1
Martina Koutná - Michal Janíčko

Trajectories in the Czech Labour Market: The Role of Information-processing Skills and Education

Details:

Year, pages: 2018, 3 - 27
Keywords: labour market, information-processing skills, mobility, polarization, segmentation, wage dynamics JEL Classification: J24, J31
Article type: Vedecký / Article

About article:

Článek hodnotí roli kognitivních dovedností a vzdělání na pracovní trajektorie v České republice v období hospodářského oživení mezi lety 2011/12 a 2015. Zjišťujeme, v jakém rozsahu čtenářská a numerická gramotnost, formální a neformální vzdělání ovlivňovaly změny ve stabilitě zaměstnání jednotlivců a změny v jejich výdělcích, přičemž bereme v úvahu perspektivu segmentace a polarizace trhu práce. Analýza je provedena s použitím jedinečné kombinace českých dat z výzkumu PIAAC a z následného šetření. Výsledky ukazují silný vliv formálního vzdělání na dynamiku pracovních trajektorií, zatímco role dovedností je pouze omezená.

The article assesses the role of information-processing skills and education in people’s labour market trajectories in the Czech Republic in the period of economic recovery from 2011/2012 to 2015. We examine the extent to which literacy and numeracy and formal and informal education influenced changes in the stability of individuals’ employment and their income mobility, incorporating polarisation and segmentation perspectives. The analysis is conducted using a unique combination of Czech PIAAC data and a follow-up survey. The findings show that formal education compared to information-processing skills and further education is by far the most important factor of change in a person’s position in the labour market while the role of skills is only limited.

How to cite:

ISO 690:
Koutná, M., Janíčko, M. 2018. Trajectories in the Czech Labour Market: The Role of Information-processing Skills and Education. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 66, no.1, pp. 3-27. ISSN 0013-3035.

APA:
Koutná, M., Janíčko, M. (2018). Trajectories in the Czech Labour Market: The Role of Information-processing Skills and Education. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 66(1), 3-27. ISSN 0013-3035.