Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no. 9
Ondřej Sankot - Barbora Hronešová

Evaluation of Fiscal Rules in the Euro Area and in the United Kingdom

Details:

Year, pages: 2017, 808 - 833
Keywords: European Union, United Kingdom, EU governance, fiscal regulation, fiscal rule, Six-pack, Stability and Growth Pact JEL Classification: E62, E63, H30, H87
Article type: Vedecký / Article

About article:

Tento článek se zabývá problematikou fiskální regulace, porovnává Pakt stability a růstu po reformě Six-pack a fiskální pravidla Spojeného království. Cílem první části je porovnat Pakt stability a růstu před reformou a po ní a vyhodnotit, zda Six-pack přispěl k většímu souladu fiskální regulace EU s modelovými požadavky na fiskální pravidla definovanými Kopitsem a Symanskym (1998). Z provedené analýzy vyplývá, že Six-pack přispěl ke zlepšení fiskální regulace EU ve smyslu teoretických požadavků, praktická vymahatelnost nicméně stále závisí na politické vůli. Druhá část článku se zabývá dvěma britskými fiskálními pravidly, která jsou rovněž porovnávána podle konceptu Kopitske a Symanskeho.

This paper deals with fiscal regulation in the EU and the UK, analysing the Stability and Growth Pact (SGP) after the Six-pack reform and the recent introduction of British fiscal rules. The main aim of the first section of this paper is to compare the SGP before and after the Six-pack reform in order to determine whether the reform has contributed to conformity of the SGP with theoretical requirements on fiscal rules, as defined by Kopits and Symansky (1998). According to our analysis, it could be concluded that the Six-pack reform has contributed to better fiscal regulation in the EU compared with theoretical requirements. Enforceability in real conditions, nonetheless, still depends on political will. The second section deals with the two recent British fiscal rules, which are also analysed using the Kopits and Symansky framework. The analysis of Eurozone and British fiscal rules aims at contributing to the current discussions about the economic consequences of Brexit.

How to cite:

ISO 690:
Sankot, O., Hronešová, B. 2017. Evaluation of Fiscal Rules in the Euro Area and in the United Kingdom. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 65, no.9, pp. 808-833. ISSN 0013-3035.

APA:
Sankot, O., Hronešová, B. (2017). Evaluation of Fiscal Rules in the Euro Area and in the United Kingdom. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 65(9), 808-833. ISSN 0013-3035.