Document info



In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no. 7
Tereza Košťáková - Hana Zídková

Mezera daně z přidané hodnoty v České republice a Slovenské republice

Details:

Year, pages: 2015, 705 - 717
Keywords: tax evasion, VAT gap, estimates, output-input tables, weighted average VAT rate JEL Classification: H26
Article type: Vedecký / Article

About article:

Tento článek popisuje termín mezera daně a metodu použitou pro její odhad v České republice (ČR). Důraz je kladen na výpočet teoretické daňové povinnosti z input-output tabulek, které jsou součástí národních účtů. Pro odhad teoretické daně v ČR je použita metoda Českého statistického úřadu výpočtu vážené sazby pro účely odvodu ČR do rozpočtu EU (model WAR). Výpočty mezery daně v ČR v letech 2002 – 2010 provedené metodou WAR jsou srovnány s odhady publikovanými za Slovenskou republiku (SR). Mezera daně v ČR dosahuje v průměru přibližně 17 %, ale stále roste a v roce 2010 je již 26 %. V SR je mezera daně vyšší, v průměru 25,5 % a také se zvyšuje.

This paper describes the term VAT (Value-Added Tax) gap and the method used to estimate it in the Czech Republic (CR). The focus is drawn to calculating the theoretical VAT liability from the input-output tables which are a part of National Accounts. The method used by the Czech Statistical Office in the process of computing the weighted average VAT rate (model WAR) for the purpose of the CR contribution to the EU budget is used for the calculation of the theoretical VAT in the CR. The calculations of the VAT gap in the years 2002 to 2010 done by the method WAR are compared to the results published in the Slovak Republic (SR). The VAT Gap in the CR reaches on average approximately 17%, but it has been steadily increasing up to 26% in 2010. In the SR the VAT gap is higher, in average 25.5% and is also growing.

How to cite:

ISO 690:
Košťáková, T., Zídková, H. 2015. Mezera daně z přidané hodnoty v České republice a Slovenské republice. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no.7, pp. 705-717. ISSN 0013-3035.

APA:
Košťáková, T., Zídková, H. (2015). Mezera daně z přidané hodnoty v České republice a Slovenské republice. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 63(7), 705-717. ISSN 0013-3035.