Document infoIn: Slovenské divadlo, vol. 63, no. 4
Martin Palúch

Postmoderné, kognitívne, intencionálne, inštrumentálne a semio-pragmatické teórie dokumentárneho filmu

Details:

Year, pages: 2015, 328 - 337
Article type: Štúdie

How to cite:

ISO 690:
Palúch, M. 2015. Postmoderné, kognitívne, intencionálne, inštrumentálne a semio-pragmatické teórie dokumentárneho filmu. In Slovenské divadlo, vol. 63, no.4, pp. 328-337. 0037-699X.

APA:
Palúch, M. (2015). Postmoderné, kognitívne, intencionálne, inštrumentálne a semio-pragmatické teórie dokumentárneho filmu. Slovenské divadlo, 63(4), 328-337. 0037-699X.