Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no. 7
Dagmar Špalková - Jiří Špalek

Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic

Details:

Year, pages: 2014, 692 - 708
Keywords: Keywords: housing, tenure, choice, factors, logistic regression JEL Classification: D12, P36, R21
Article type: Vedecký / Article

About article:

Rozhodování mezi vlastnickým a nájemním bydlením bývá označováno jako tenure choice. V odborné literatuře je definováno několik typických faktorů, které mají na toto klíčové rozhodnutí každé domácnosti vliv. Námi prezentovaná analýza se zaměřuje na posouzení potenciálního vlivu dalšího faktoru – regulace nájemného. S využitím dat pokrývajících poslední fázi procesu deregulace nájemného v České republice (2005 – 2001) zkoumáme, zda tento proces ovlivnil rozhodování českých domácností o typu bydlení. Námi provedená analýza využívající logit modelu potvrdila vliv deregulace nájmů na volbu typu bydlení. Po skončení deregulace domácnosti žijící v nájmu dávají přednost odchodu do vlastnického sektoru před setrváním v nájmu. Ostatní výsledky do značné míry korespondují se zjištěními předchozích zahraničních studií. I v ČR je tenure choice ovlivněno výší příjmu domácnosti, vzděláním a rodinným stavem jejich členů. Naopak se nepotvrdil vliv pohlaví, věku, počtu dětí či seniorů v domácnosti.

The choice between buying and renting house is usually referred to as tenure choice. Existing literature defines several typical factors (patterns) which influence this key decision every household has to make. In our analysis we propose one more factor which might be of interest. Based on the data covering last phase of the rent deregulation process in the Czech Republic (CR) in 2005 – 2011 we assess to what extent rent deregulation in the CR has influenced the tenure choice patterns. Our analysis using logit model did prove that regulated rents were an important factor affecting tenure choice. After deregulation households living in apartments with regulated rent preferred to buy house rather than stay in rental sector. The results show that also in the CR was tenure choice influenced by household income, education, marital status. By contrast, gender, age, number of children or retired persons in the household turned out to be insignificant.

How to cite:

ISO 690:
Špalková, D., Špalek, J. 2014. Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no.7, pp. 692-708. ISSN 0013-3035.

APA:
Špalková, D., Špalek, J. (2014). Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 62(7), 692-708. ISSN 0013-3035.