Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top
Document infoIn: Studia Politica Slovaca, vol. 7, no. 1
Milena Sokolová

SOKOLOVÁ, Milena: Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska. Vedecká konferencia

Details:

Year, pages: 2014, 95 - 96

About article:

news

How to cite:

ISO 690:
Sokolová, M. 2014. SOKOLOVÁ, Milena: Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska. Vedecká konferencia. In Studia Politica Slovaca, vol. 7, no.1, pp. 95-96. 1337-8163.

APA:
Sokolová, M. (2014). SOKOLOVÁ, Milena: Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska. Vedecká konferencia. Studia Politica Slovaca, 7(1), 95-96. 1337-8163.