Information Page of SAS Organisation

Logo

Plant Science and Biodiversity Center

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovak Republic
Webpage:  http://cbrb.sav.sk
E-mail: 
 

Detached branches

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Banskej Bystrici, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV vo Zvolene, Ústav ekológie lesa, Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV v Nitre, Akademická 2, 94901, Nitra

 
Director, senior researcher: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
E-mail:
Phone: +421-2-5942 6112
Fax: +421-2-5942 6100
Secretariat: Viera Víteková
E-mail:
Tel: +421-2-5942 6111
Fax: +421-2-5477 1948