Information Page of SAS Organisation

Logo

Plant Science and Biodiversity Center

Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava 4
Slovak Republic
Webpage:  http://cbrb.sav.sk
E-mail: 
 
Director, senior researcher: Mgr. Anna Bérešová, PhD.
E-mail:
Phone: +421-2-5942 6112
Fax: +421-2-5942 6100
Secretariat: Viera Víteková
E-mail:
Tel: +421-2-5942 6111
Fax: +421-2-5477 1948

Organizational branches:

Institute of Botany, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Head of organizational branch: Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Institute of Plant Genetics and Biotechnology, P.O.Box 39 A, Akademická 2, 950 07 Nitra
Head of organizational branch: RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Detached branches:

Detašované pracovisko Botanického ústavu CBRB SAV vo Zvolene, Ústav ekológie lesa, Štúrova 2, 960 53 Zvolen