Information Page of SAS Organisation

Logo

Biomedical Research Center SAS

Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
Slovak Republic
E-mail: 
 
Director: prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.
E-mail:
Phone: +421-2-5930 2401
Fax: +421-2-5477 4284
Secretariat: Bc. Zuzana Lackovičová
E-mail:
Tel: +421-2-59302 405
Fax: +421-2-5477 4284

Organizational branches:

Cancer Research Institute, Dúbravská cesta 9, 945 05 Bratislava
Head of organizational branch: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Institute for Clinical and Translational Research, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Head of organizational branch: MUDr. Miroslav Vlček, PhD.

Institute of Experimental Endocrinology, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Head of organizational branch: RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc.

Institute of Neurobiology, Šoltésovej 4-6, 040 01 Košice
Head of organizational branch: RNDr. Ján Gálik, CSc.

Institute of Virology, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Head of organizational branch: MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Detached branches:

Biotechnologické a analytické laboratóriá BMC SAV, Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany
Oddelenie genetiky človeka ÚKTV BMC SAV, Ilkovičova č. 6, 84215 Bratislava