Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Organisation

Publications

Earth Science Institute of the SAS

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • ANTOLÍKOVÁ, Silvia** - SOTÁK, Ján. Calcareous nannofossil biostratigraphy and paleoecology of the Huty FM from the RK-1 borehole (Ružomberok, Liptov Basin). In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 92-93. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Type: AFD
 • BAČÍK, Peter**. Slovenské názvy minerálov tetraedritovej skupiny podľa klasifikácie schválenej IMA. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 1, s. 21-23. ISSN 1338-6425. Type: BDF
 • BAI, Yuqing** - OSACKÝ, Marek - UHLÍK, Peter - PALKOVÁ, Helena - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Characterization of mature fine tailings from the Alberta oil sands under natural conditions. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : 27. Apríl 2022. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská ; recenzenti: Alžbeta Blehová, Petra Švábová. 1.vydanie. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 974-977. ISBN 978-80-223-5385-4. Type: AFD
 • BRIMICH, Ladislav** - BEDNÁRIK, Martin - BÓDI, Jozef - MENTES, Gyula. Test of ocean tide loading models on the basis of strain data measured at the Vyhne Tidal Station, Slovakia. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2022, vol. 52, no. 1, p. 77-94. (2021: 0.302 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 1335-2806. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/CONGEO.2022.52.1.3 (Vega č. 2/0013/21 : Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát) Type: ADNB
 • Contributions to Geophysics and Geodesy. Editor in chief [2019- ]: Peter Vajda; Executive editor [2006- ]: Igor Kohút. Bratislava : Ústav vied o zemi SAV, 1998-. WOS, SCOPUS, THE KEEPERS, ROAD, DOAJ, CROSSREF. Štvrťročník + špeciálne čísla. ISSN 1335-2806 Type: FAI
 • BROSKA, Igor** - JANÁK, Marian - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KUBIŠ, Michal - KURYLO, Sergiy - HRDLIČKA, Martin - MARASZEWSKA, Maria. Variscan granitic magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab break-off. In Lithos, 2022, vol. 412, art. no. 106589. (2021: 4.020 - IF, Q2 - JCR, 1.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106589 Type: ADCA
 • BROSKA, Igor** - KUBIŠ, Michal - KOHÚT, Milan - ONDREJKA, Martin - PUTIŠ, Marián - UHER, Pavel - YI, Keewook - STAREK, Dušan. Permian granite magmatism of the Western Carpathians: age, geochemical and mineralogical characteristics. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 98. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • CAMPOS, Daniel S.** - CATLOS, Elizabeth J. - KOHÚT, Milan - BROSKA, Igor - STOCKLI, Daniel. Investigating exhumation of the High Tatra Mountains: Implications for the Western Carpathians, Slovakia by Zircon and Apatite (U-Th)/He thermochronometry. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 376. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • CATLOS, Elizabeth J.** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - ETZEL, Thomas M. - KYLE, Richard J. - STOCKLI, Daniel - MIGGINS, Daniel - CAMPOS, Daniel. Geochronology, geochemistry and geodynamic evolution of the Tatric granites from crystallization to exhumation (Tatra Mountains, Western Carpathians). In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 110. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • ČVIRIK, Marián** - ÖLVECZKÁ, Diana. Úvod do kvantitatívnych metód: generický prehľad. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj, 2022, vol. 14, no. 1, p. 7-15. ISSN 1337-9313. Type: ADFB
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁĽ, P. Sub-bottom and bathymetry sonar inspection of postglacial lacustrine infill of the alpine lakes (Tatra Mts., Slovakia). In Catena, 2022, vol. 209, art. no. 105787. (2021: 6.367 - IF, Q1 - JCR, 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105787 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Type: ADCA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁL, P. Glacial and postglacial sedimentary infill in Slovakian High Tatra Mts. lakes: Acoustic survey and lithological data. In Data in Brief, 2022, vol. 40, art. no. 107644. (2021: 0.131 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107644 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Type: ADMB
 • 43. Dni radiačnej ochrany, pondelok 19. september 2022 - piatok 23. september 2022 : kniha abstraktov. Editori: Silvia Dulanská, Iveta Smetanová, Ján Kubančák. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2022. 121 s. Elektronický zborník. ISBN 978-80-89702-98-5 (Dni radiačnej ochrany) Type: FAI
 • FARSANG, Stefan** - PEKKER, Péter - LAMPRONTI, Giulio I. - MOLNÁR, Zsombor - MILOVSKÝ, Rastislav - PÓSFAI, Mihály - OZDÍN, Daniel - RAUB, Timothy D. - REDFERN, Simon A. T. Inclusions in calcite phantom crystals suggest role of clay minerals in dolomite formation. In American Mineralogist, 2022, vol. 107, no. 7, p. 1369-1377. (2021: 3.066 - IF, Q2 - JCR, 1.246 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2020-7483 Type: ADCA
 • GARGULÁK, Milan - BALLASCHOVÁ, Oľga - BENDÍK, Andrej - FREYER PEŤOVSKÁ, Lenka - JELEŇ, Stanislav - KOLLOVÁ, Zuzana - KOMÁREK, Zdeněk - KORNOŠ, Leonard - KUČEROVÁ, Gabriela - LEŠKOVÁ, Beáta - LEVENDOVSKÝ, Stanislav - LIBANT, Vladimír - MIŽÁK, Jozef. - MÄSIAR, Ján - NELIŠEROVÁ, Eva - NEUBAUEROVÁ, Eva - NEUBAUEROVÁ, Jaroslava - OČENAŠ, Daniel - ONDRUŠKOVÁ, Jana - ORVOŠOVÁ, Monika - OZDÍN, Daniel - PEPICHOVÁ, Petra - PORUBČAN, Vladimír - PRÍCKA, Jana - RAPAVÝ, Pavol - SCHILLER, Henrich - SPIŠIAK, Ján - SVOREŇ, Ján - TÓTH, Juraj - UHER, Pavel. Meteority v zbierkach na Slovensku = Meteorites in collections in the Slovak republic. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 2, s. 58-70. ISSN 1338-6425. Type: BDF
 • GREGOR, David - MOCZO, Peter** - KRISTEK, Jozef - MESGOUEZ, Arnaud - LEFEUVE-MESGOUEZ, Gaëlle - MORENCY, Christina - DIAZ, Julien - KRISTEKOVÁ, Miriam. Seismic waves in medium with poroelastic/elastic interfaces: a two-dimensional P-SV finite-difference modelling. In Geophysical Journal International, 2022, vol. 228, issue 1, p. 551-588. (2021: 3.352 - IF, Q2 - JCR, 1.389 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0956-540X. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/gji/ggab357 (APVV-15-0560 : Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu [Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion]. Vega č. 2/0046/20 : Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov) Type: ADCA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - STAREK, Dušan - HOLCOVÁ, Katarína - ZÁGORŠEK, Kamil. Early Priabonian Mesophyllum dominated coralline algal assemblage from coastal upwelling settings (Central Carpathian Paleogene Basin, Slovakia). In Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 2022, vol. 102, no. 1, p. 1-38. (2021: 1.736 - IF, Q3 - JCR, 0.504 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1867-1594. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12549-021-00488-x Type: ADCA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - PISERA, Andrzej - GISCHLER, Eberhard. A first account of the semi-endophytic coralline algae Lithophyllum cuneatum from the Caribbean Sea and its evolutionary and biogeographic significance. In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 1, p. 81-93. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.1.5 Type: ADDA
 • HRABOVSKÝ, Juraj** - STAREK, Dušan. Priabonian non-geniculate coralline algae from the Central Carpathian Paleogene Basin. In Carnets de Geologie, 2022, vol. 22, no. 12, p. 567-617. (2021: 1.075 - IF, Q4 - JCR, 0.369 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1634-0744. Dostupné na: https://doi.org/10.2110/carnets.2022.2212 Type: ADMA
 • HYBLER, J.** - DOLNÍČEK, Z. - SEJKORA, J. - ŠTEVKO, Martin. Polytypism of Cronstedtite from Ouedi Beht, El Hammam, Morocco. In Clays and Clay Minerals, 2021, vol. 69, no. 6, p. 702-734. (2020: 1.609 - IF, Q3 - JCR, 0.314 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0009-8604. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s42860-021-00157-2 Type: ADCA
 • CHAMUTIOVÁ, Tímea** - HAMERLÍK, Ladislav - VIDHYA, Marina - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - HORÁČKOVÁ, Šárka - BITUŠÍK, Peter. From oligotrophy to dystrophy: the history of a humic Tatra lake (Nižné Rakytovské pleso) [Od oligotrofie k dystrofii: história humického tatranského jazera (Nižné Rakytovské pleso)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 37. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Type: AFH
 • JANÁK, Marian** - PETRÍK, Igor - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - KOHÚT, Milan - MADARÁS, Ján. Variscan metamorphism and partial melting of sillimanite-bearing metapelites in the High Tatra Mts. constrained by Th–U–Pb dating of monazite. In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 2, p. 97-122. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.2.1 Type: ADDA
 • JANÁK, Marian**. Variscan metamorphic evolution of the Western Carpathians: a case study from the Tatra Mountains. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 119. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • KODĚRA, Peter** - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - KIEFER, Stefan - ŠIMKO, František - SCHOLTZOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Jarmila - CAWTHORN, Grant. Ferrous hydroxychlorides hibbingite [gamma-Fe2(OH)3Cl] and parahibbingite [beta-Fe2(OH)3Cl] as a concealed sink of Cl and H2O in ultrabasic and granitic systems. In American Mineralogist, 2022, vol. 107, no. 5, p. 826-841. (2021: 3.066 - IF, Q2 - JCR, 1.246 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0003-004X. Dostupné na: https://doi.org/10.2138/am-2022-8011 Type: ADCA
 • KOHÚT, Milan** - LINNEMANN, Ulf - HOFMANN, Mandy - GÄRTNER, Andreas - ZIEGER, Johannes. Provenance and detrital zircon study of the Tatric Unit basement (Western Carpathians, Slovakia). In International Journal of Earth Sciences, 2022, vol. 111, no. 7, p. 2149-2168. (2021: 2.698 - IF, Q3 - JCR, 0.859 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1437-3254. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00531-022-02224-y Type: ADCA
 • KOHÚT, Milan** - ANCZKIEWICZ, Robert - ARAOKA, Daisuke - BROSKA, Igor - ERBAN, Vojtěch - KOCHERGINA, Y. - FEKIAČOVÁ, Zuzana - MAGNA, Tomáš - LEXA, Jaroslav - RECIO, Clemente - YI, Keewook - YOSHIMURA, Toshihiro. The Miocene granitic rocks of the Central Slovakian Neovolcanic Field: Isotopis contraints and dating. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 103. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • KOHÚT, Milan** - GÄRTNER, Andreas - LINNEMANN, Ulf. Provenance and detrital zircon study of the Tatric Unit basement (Western Carpathians, Slovakia). In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 314. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • KOKESH, Broc S.** - KIDWELL, Susan M. - TOMAŠOVÝCH, Adam - WALTHER, Shelly M. Detecting strong spatial and temporal variation in macrobenthic composition on an urban shelf using taxonomic surrogates. In Marine Ecology - Progress Series, 2022, vol. 682, p. 13-30. (2021: 2.915 - IF, Q2 - JCR, 0.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0171-8630. Dostupné na: https://doi.org/10.3354/meps13932 Type: ADCA
 • KOPECKÁ, J.** - HOLCOVÁ, Katarína - BRLEK, Mihovil - SCHEINER, Filip - ACKERMAN, L. - REJŠEK, Jan - MILOVSKÝ, Rastislav - BARANYI, Viktória - GAYNOR, Sean - GALOVIĆ, Ines - BRČIĆ, Vlatko - BELAK, Mirko - BAKRAČ, Koraljka. A case study of paleoenvironmental interactions during the Miocene Climate Optimum in southwestern Paratethys. In Global and planetary change, 2022, vol. 211, art. no. 103784. (2021: 4.956 - IF, Q1 - JCR, 1.371 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-8181. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2022.103784 Type: ADCA
 • KURYLO, Sergiy** - BROSKA, Igor. Magma mixing in the Variscan granites (Malá Fatra Mts., Western Carpathians): evidence from the mineral compositions. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 111. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • KYSEL, Róbert** - CIPCIAR, Andrej - ŠUGÁR, Martin - CSICSAY, Kristián - FOJTÍKOVÁ, Lucia - PAŽÁK, Peter. Seismic activity on the territory of Slovakia in 2020. In Contributions to Geophysics and Geodesy, 2021, vol. 51, no. 4, p. 373-389. (2020: 0.235 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 1335-2806. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/CONGEO.2021.51.4.4 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]) Type: ADNB
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - HAMERLÍK, Ladislav - HAJNALOVÁ, Mária - STAREK, Dušan - MILOVSKÁ, Stanislava - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - BITUŠÍK, Peter. Jazero Morské oko (Vihorlat) vzniklo v mladšej dobe bronzovej [Lake Morské oko (Vihorlat, Slovakia) was created in the Late Bronze Age]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 95. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Type: AFH
 • KYŠKA-PIPÍK, Radovan** - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŠURKA, Juraj - UHLÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - VIDHYA, Marina - ŽATKOVÁ, Lucia - DHAVAMANI, Ramachandran - BIROŇ, Adrián - CHAMUTIOVÁ, Tímea - TRNKOVÁ, Katarína - BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav. Age, sedimentary, rate and infill of the Tatra Mts. lakes (Slovakia) [Vek, rýchlosť sedimentácie a sedimentárna výplň tatranských plies (Slovensko)]. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 58-59. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Type: AFH
 • LUO, Cihang** - BEUTEL, Rolf G. - ENGEL, Michael - LIANG, Kun - LI, Liqin - LI, Jiahao - XU, Chunpeng - VRŠANSKÝ, Peter - JARZEMBOWSKI, Edmund - WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. (2021: 12.038 - IF, Q1 - JCR, 3.610 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Type: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - MIKUŠ, Tomáš - KIEFER, Stefan - CREASER, Robert A. Rhenium-osmium geochronology of gersdorffite and skutterudite-pararammelsbergite links nickel-cobalt mineralization to the opening of the incipient Meliata Ocean (Western Carpathians, Slovakia). In Mineralium Deposita, 2022, vol. 57, no. 4, p. 621-629. (2021: 5.206 - IF, Q1 - JCR, 1.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-022-01101-7 Type: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - MATHUR, Ryan - MILOVSKÝ, Rastislav - MILOVSKÁ, Stanislava. Isotopic exchange of oxygen, sulfur, hydrogen and copper between aqueous phase and the copper minerals brochantite, libethenite and olivenite. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 4, p. 644-651. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2021.77 Type: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria - BROSKA, Igor** - JELEŇ, Stanislav - SOBOCKÝ, Tomáš. Poznámky ku vzťahu antimónových rúd a granitového magmatizmu [Notes on the relationship between antimony ores and granite magmatism]. In Esemestník, 2021, vol. 10, no. 1, s. 24-27. ISSN 1338-6425. Type: BDF
 • MARKO, František** - WOODHEAD, Jon - SCHOLZ, D. - HURAI, Vratislav - LAČNÝ, Alexander. U-238/Pb-206 age of the fossil sinter crust (flowstone) covering fault walls of a Badenian neptunian dyke (Devín quarry, Western Carpathians). In Geologica Carpathica, 2022, vol. 73, no. 2, p. 173-178. (2021: 1.415 - IF, Q4 - JCR, 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.73.2.5 Type: ADDA
 • MÁRTON, Emő** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - KOVÁCS, Erika - VIDHYA, Marina - SWIERCZEWSKA, Anna - TOKARSKI, Antoni - VOJTKO, Rastislav - SCHLOGL, Silvia. Enhancing the reliability of the magnetostratigraphic age assignment of azimuthally nonoriented drill cores by the integrated application of palaeomagnetic analysis, field tests, anisotropy of magnetic susceptibility, and the evolution of the endemic fauna as documented on the upper Miocene limnic deposits of the Turiec Basin (Western Carpathians). In AAPG Bulletin, 2022, vol. 106, no. 4, p. 803-827. (2021: 3.863 - IF, Q2 - JCR, 1.292 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0149-1423. Dostupné na: https://doi.org/10.1306/10042120019 Type: ADCA
 • MAZUR, Stanislaw** - MAJKA, Jarosław - BARNES, Christopher - MCCLELLAND, William C. - BUKAŁA, Michał - JANÁK, Marian - KOŚMIŃSKA, Karolina. Exhumation of the high-pressure Richarddalen Complex in NWSvalbard: Insights from Ar-40/(39)Argeochronology. In Terra Nova, 2022, vol. 34, no. 4, p. 330-339. (2021: 3.271 - IF, Q2 - JCR, 1.214 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0954-4879. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ter.12597 Type: ADCA
 • MÉSZÁROS, Jakub** - HALAJ, Martin - POLČÁK, Norbert - ONDERKA, Milan. Mean annual totals of precipitation during the period 1991-2015 with respect to cyclonic situations in Slovakia. In Idöjárás, 2022, vol. 126, no. 2, p. 267-284. (2021: 0.869 - IF, Q4 - JCR, 0.302 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0324-6329. Dostupné na: https://doi.org/10.28974/idojaras.2022.2.6 (Vega č. 2/0004/19 : Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti. APP087-Doktogrant : Stanovenie extrémnych špecifických odtokov) Type: ADMA
 • MICHALÍK, Jozef** - REHÁKOVÁ, Daniela - LINTNEROVÁ, Otília - GORIČAN, Špela - ŠVÁBENICKÁ, L. - FEKETE, Kamil - BOOROVÁ, Daniela. 2nd stop - Snežnica section. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 57-91. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Type: AFD
 • MILADINOVA, Irena** - FROITZHEIM, Nikolaus - NAGEL, Thorsten - JANÁK, Marian - FONSECA, Raúl O. C. - SPRUNG, Peter - MÜNKER, Carsten. Constraining the process of intracontinental subduction in the Austroalpine Nappes: Implications from petrology and Lu-Hf geochronology of eclogites. In Journal of Metamorphic Geology, 2022, vol. 40, no. 3, p. 423-456. (2021: 4.472 - IF, Q1 - JCR, 2.210 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4929. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jmg.12634 Type: ADCA
 • MÜLLER, Tamás** - TOMAŠOVÝCH, Adam - CORREA, Matthias López - MERTZ-KRAUS, Regina - MIKUŠ, Tomáš. Mapping intrashell variation in Mg/Ca of brachiopods to external growth lines: Mg enrichment corresponds to seasonal growth slowdown. In Chemical Geology, 2022, vol. 593, art. no. 120758. (2021: 4.685 - IF, Q1 - JCR, 1.425 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2022.120758 Type: ADCA
 • MÜLLEROVÁ, Monika** - MRUSKOVÁ, Lucia - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - BRANDÝSOVÁ, Veronika. Estimation of seasonal correction factor for indoor radon conentration in Slovakia: a preliminary survey. In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Articles, 2022, vol. 331, no. 2, p. 999-1004. (2021: 1.754 - IF, Q2 - JCR, 0.364 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-021-08139-3 (Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]) Type: ADCA
 • MYŠĽAN, Pavol** - RUŽIČKA, Peter. Micas and chlorites as indicators of metamorphic conditions of carbonate rocks of the Gelnica Group in the Southern Gemericum (Slovak Republic) [Sľudy a chlority ako indikátory podmienok metamorfózy karbonátových hornín gelnickej skupiny južného gemerika (Slovenská republika)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 108-123. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.108 Type: ADMB
 • MYŠĽAN, Pavol** - ŠTEVKO, Martin - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. Dachiardite-Ca, ferrierite-Mg and associated zeolite mineralization in chalcedony cavities from localities Byšta, Brezina and Kuzmice (Slanské vrchy Mts., Slovak Republic) [Dachiardit-Ca, ferrierit-Mg a sprievodná zeolitová mineralizácia v dutinách chalcedónov na lokalitách Byšta, Brezina a Kuzmice (Slanské vrchy, Slovenská republika)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 45-60. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.045 Type: ADMB
 • MYŠĽAN, Pavol** - TIMKO, Marek - BLAHÚT, Miloš. Sadrovce z lokality Pavlovce v Slanských vrchoch (Slovenská republika). In Minerál, 2022, roč. 30, č. 1, s. 54-57. ISSN 1213-0710. Type: BDE
 • NAWROT, Rafał** - BERENSMEIER, Michaela - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - TOMAŠOVÝCH, Adam - ZUSCHIN, Martin. Multiple phyla, one time resolution? Similar time averaging in benthic foraminifera, mollusk, echinoid, crustacean, and otolith fossil assemblages. In Geology, 2022, vol. 50, no. 8, p. 902-906. (2021: 6.324 - IF, Q1 - JCR, 2.345 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0091-7613. Dostupné na: https://doi.org/10.1130/G49970.1 Type: ADCA
 • NURLU, Nusret** - KÖKSAL, Serhat - KOHÚT, Milan. Late Cretaceous volcanic arc magmatism in southeast Anatolian Orogenic Belt: Constraints from whole-rock, mineral chemistry, Sr-Nd isotopes and U-Pb zircon ages of the Baskil Intrusive Complex (Malatya, Turkey). In Geological Journal, 2022, vol. 57, no. 8, p. 3048-3073. (2021: 2.128 - IF, Q3 - JCR, 0.631 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0072-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gj.4460 Type: ADCA
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - REHÁKOVÁ, Daniela. Upper Tithonian Crassicollaria Zone: new data on the calpionellid distribution and subzonal division of the Pieniny Klippen Belt in Western Carpathians. In Acta Geologica Slovaca, 2022, roč. 14, č. 1, s. 37-56. (2021: 0.230 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1338-0044. Type: ADNB
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Assessing test ultrastructure of chitinoidellids and calpionellids from the Upper Jurassic and Lower Cretaceous pelagic deposits of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians). In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 167-168. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Type: AFD
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - REHÁKOVÁ, Daniela. Mikrofaciálna analýza a biostratigrafia jursko-kriedových sedimentov pieninského bradlového pásma Západných Karpát z lokality Milpoš. In Študentská vedecká konferencia 2022 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovanocvá, Táňa Sebechlebská, Dagmar Gajanová. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2022, s. 1002-1007. ISBN 978-80-223-5385-4. Type: AFD
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Ultrastructure and composition of calpionellids in the Upper Jurassic and Lower Cretaceous pelagic deposits. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 82. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Type: AFG
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef - BODINGER, Lukas - BIČÁROVÁ, Svetlana - LUKASOVÁ, Veronika - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - NEJEDLÍK, Pavol. Vzťahy medzi intenzitou, trvaním a frekvenciou krátkodobých dažďov určené pomocou bayesovskej inferencie parametrov GEV rozdelenia = Relationships between intensity, duration and frequency of short-term rains determined by Bayesian inference of GEV distribution parameters. In Meteorologické zprávy, 2022, roč. 75, č. 2, s. 91-98. ISSN 0026-1173. Dostupné na internete: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/assets/2022/MZ_03_2022.pdf (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Type: ADEB
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef. Observations from the Western Carpathians and Pannonian Plain show that rainfall return levels need to be adjusted to account for rising dew-point temperature. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 89-98. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0010 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Type: ADNB
 • ONDREJKA, Martin** - MOLNÁROVÁ, Alexandra - PUTIŠ, Marián - BAČÍK, Peter - UHER, Pavel - VOLEKOVÁ, Bronislava - MILOVSKÁ, Stanislava - MIKUŠ, Tomáš - PUKANČÍK, Libor. Hellandite-(Y)-hingganite-(Y)-fluorapatite retrograde coronae: a novel type of fluid-induced dissolution-reprecipitation breakdown of xenotime-(Y) in the metagranites of Fabova Hol'a, Western Carpathians, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 4, p. 586-605. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.7 Type: ADCA
 • ONOUE, Tetsuji** - MICHALÍK, Jozef - SHIROZU, Hideko - YAMASHITA, Misa - YAMASHITA, Katsuyuki - KUSAKA, Soichiro - SODA, Katsuhito. Extreme continental weathering in the northwestern Tethys during the end-Triassic mass extinction. In Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2022, vol. 594, art. no. 110934. (2021: 3.565 - IF, Q1 - JCR, 1.076 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0031-0182. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.110934 Type: ADCA
 • OSTENDORF, Jörg** - ANCZKIEWICZ, Robert - KOHÚT, Milan. Petrogenesis of calc-alkaline volcanic rocks of the Slanské Vrchy Mountains, eastern Slovakia: Constraints from Sr, Nd, and Hf isotopes, trace elements, and LA-ICP-MS U-Pb zircon geochronology. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 104. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • PLAŠIENKA, Dušan** - MADZIN, Jozef - SOTÁK, Ján. Development of the Gosau-type wedge-top basins in the Western Carpathian Klippen Belt: inferences from the Pupov Formation (NW Slovakia). In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 90. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • POLI, Nicola - PAŠTEKA, Roman - ZAHOREC, Pavol. Atomic changes can map subterranean structures. In Nature, 2022, vol. 602, no. 7898, p. 579-580. (2021: 69.504 - IF, Q1 - JCR, 17.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0028-0836. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00464-1 Type: ADMA
 • PUTIŠ, Marián** - NEMEC, Ondrej - USTALIĆ, Samir - BABAJIĆ, Elvir - RUŽIČKA, Peter - KOLLER, Friedrich - KURYLO, Sergiy - KATANIĆ, Petar. Mineralogical-Petrographical Record of Melt-Rock Interaction and P-T Estimates from the Ozren Massif Ophiolites (Bosnia and Herzegovina). In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 9, art. no. 1108. (2021: 2.818 - IF, Q2 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12091108 Type: ADCA
 • REATO, Luca - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - MARKO, František - HURAI, Vratislav**. Formation of Esseneite and Kushiroite in Tschermakite-Bearing Calc-Silicate Xenoliths Ejected in Alkali Basalt. In Minerals-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 156. (2021: 2.818 - IF, Q2 - JCR, 0.522 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min12020156 Type: ADCA
 • REATO, Luca** - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - MARKO, František - HURAI, Vratislav. Calc-silicate skarnoid xenoliths from Čamovce quarry, Southern Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2022 : 27. Apríl 2022. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská ; recenzenti: Alžbeta Blehová, Petra Švábová. 1.vydanie. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 1008-1012. ISBN 978-80-223-5385-4. Type: AFD
 • RUŽIČKA, Peter** - MYŠĽAN, Pavol. Mineral composition of laminated calcareous phyllites in the Črmeľ valley at the town of Košice (Northern Gemericum, Slovak Republic) [Minerálne zloženie laminovaných vápnitých fylitov z Črmeľskej doliny pri Košiciach (severné gemerikum, Slovenská republika)]. In Bulletin mineralogie petrologie, 2022, roč. 30, č. 1., s. 61-72. (2021: 0.309 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.30.061 Type: ADMB
 • SABOL, Martin** - TOMAŠOVÝCH, Adam - GULLÁR, Juraj. Geographic and temporal variability in Pleistocene lion-like felids: Implications for their evolution and taxonomy. In Palaeontologia Electronica, 2022, art. no. a26. (2021: 1.932 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1094-8074. Dostupné na: https://doi.org/10.26879/1175 Type: ADMA
 • SECCHI, F. - GIOVANARDI, T.** - NAITZA, S. - CASALINI, M. - KOHÚT, Milan - CONTE, A. M. - OGGIANO, G. Multiple crustal and mantle inputs in post-collisional magmatism: Evidence from late-Variscan Sàrrabus pluton (SE Sardinia, Italy). In Lithos, 2022, vol. 420, art. no. 106697. (2021: 4.020 - IF, Q2 - JCR, 1.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0024-4937. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.lithos.2022.106697 Type: ADCA
 • SEJKORA, J.** - BIAGIONI, Cristian - ŠTEVKO, Martin - RABER, Thomas - ROTH, Philippe - VRTIŠKA, Ľuboš. Argentotetrahedrite-(Zn), Ag-6(Cu4Zn2)Sb4S13, a new member of the tetrahedrite group. In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 2, p. 319-330. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.21 Type: ADCA
 • SKOURA, Eva - BOHÁČ, Peter - BARLOG, Martin - PALKOVÁ, H. - DANKO, Martin - ŠURKA, Juraj - MAUTNER, Andreas - BUJDÁK, Juraj**. Modified polymer surfaces: Thin films of silicate composites via polycaprolactone melt fusion. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, art. no. 9166, [16] p. (2021: 6.208 - IF, Q1 - JCR, 1.176 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23169166 Type: ADCA
 • SMETANOVÁ, Iveta - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - AMARAL, Guilherme - ALMEIDA, Carlos - MAREKOVÁ, Ľubica. Analysis of radon time series from the gallery of St. Anthony of Padua in Vyhne, Slovakia. In 43. Dni radiačnej ochrany, pondelok 19. september 2022 - piatok 23. september 2022 : kniha abstraktov, p. 61. Dostupné na internete: https://indico.ujf.cas.cz/event/4/book-of-abstracts.pdf (Dni radiačnej ochrany) Type: AFH
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - BAČÍK, Peter. Granitic and pegmatitic rocks of Western Carpathians, Slovakia: a review of rare metal mineralization. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 97. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • SOTÁK, Ján**. Unrawelling of the Cretaceous/Paleogene boundary events in the Western Carpathians: a state of the art. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 185-186. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Type: AFD
 • SOTÁK, Ján** - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Anoxia as a factor influencing of morphogenesis of planktonic foraminifera: examples from the Eocene and Oligocene formations of the Western Carpathians. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 187-188. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Type: AFD
 • SOTÁK, Ján** - MOLČAN MATEJOVÁ, Marína. Post-Eocene backthrusting in marginal units of the Central Western Carpathians: tectono-sedimentary mélanges and inverted thrust sheets. In 100th Anniversary of the Carpathian-Balkan Geological Association : Geologica Balcanica - Abstracts. - Sofia : Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, p. 157. ISBN 978-619-91305-4-4. (XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022. XXII International Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association : CBGA 2022) Type: AFG
 • ŠIMO, Vladimír - ANTOLÍKOVÁ, Silvia. Biostratigraphy and palaeoecological evaluations based on trace fossils and calcareous nannofossils from the Middle Jurassic (Aalenian - Bajocian) bioturbated limestones from the Periklippen Zone of the Drietoma Unit (Myjava Upland, Slovakia). In Mineralia Slovaca, 2021, vol. 53, no. 2, p. 115-130. (2020: 0.191 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0369-2086. Type: ADFB
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - MIKUŠ, Tomáš - DOLNÍČEK, Z. New data on sulphosalts from the hydrothermal sideritetype veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 2. Jaskólskiite and associated sulphosalts from the Aurélia II vein near Rožňava. In Bulletin mineralogie petrologie, 2021, roč. 29, č. 2., s. 204-212. (2020: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.29.204 Type: ADMB
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. Olivenite and cornwallite from the Podlipa copper deposit near Ľubietová, Slovakia. In Bulletin mineralogie petrologie, 2021, roč. 29, č. 2., s. 189-196. (2020: 0.239 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-0329. Dostupné na: https://doi.org/10.46861/bmp.29.189 Type: ADMB
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - ZUSCHIN, Martin. Inferring time averaging and hiatus durations in the stratigraphic record of high-frequency depositional sequences. In Sedimentology, 2022, vol. 69, no. 3, p. 1083-1118. (2021: 3.810 - IF, Q1 - JCR, 1.224 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-0746. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/sed.12936 Type: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - IVANOVA, D. - SCHLŐGL, Ján. Bathymetric variation in the composition and preservation of foraminiferal assemblages during the Bajocian-Bathonian in the Pieniny Klippen Belt. In 21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference : field trip guide and abstracts book. Editor Kamil Fekete. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2022, s. 197-198. ISBN 978-80-8174-064-0. (21th Slovak-Czech-Polish Paleontological Conference) Type: AFD
 • UHER, Pavel** - OZDÍN, Daniel - BAČÍK, Peter - ŠTEVKO, Martin - ONDREJKA, Martin - RYBNIKOVA, Olena - CHLÁDEK, Štěpán - FRIDRICHOVÁ, Jana - PRŠEK, Jaroslav - PUŠKELOVÁ, Ľubica. Phenakite and bertrandite: products of post-magmatic alteration of beryl in granitic pegmatites (Tatric Superunit, Western Carpathians, Slovakia). In Mineralogical Magazine, 2022, vol. 86, no. 5, p. 715-729. (2021: 2.131 - IF, Q2 - JCR, 0.619 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2022.99 Type: ADCA
 • UHLÍK, Peter - LEXA, Jaroslav - BRČEKOVÁ, Jana - PERESZLÉNYI, Miroslav - BIROŇ, Adrián - BAI, Yuqing - MAJDAN, Michal - MADEJOVÁ, Jana - BOHÁČ, Peter - KUREKOVÁ, Valéria - ŠURKA, Juraj - RYBÁRIK, Matej - LINTNEROVÁ, Otília - OSACKÝ, Marek - HODERMARSKÝ, Jozef. Bentonite, perlite and kaolinite-rich zones in the Lutila I bentonite deposit, the Western Carpathians, Slovakia. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. - Kraków, Poland, 2022, p. 92. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference) Type: AFG
 • VALACH, Fridrich* - VÁCZYOVÁ, Magdaléna* - REVALLO, Miloš*. Geomagnetická aktivita v priebehu roka 2020 podľa pozorovaní Hurbanovského observatória. In 13th international conference of J. Selye University : conference proceedings.Section of pedagogy and informatics. Eds. Katalin Kéri, Diana Borbélyová, Štefan Gubo; rec. Agáta Chehiová, Anna Tóthné Litovkina, Diana Borbélyová. - Komárno : J. Selye Universiti, 2022, p. 225-233. ISBN 978-80-8122-413-3. Názov z vytlačeného dokumentu. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4133.2022.225 (vega č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. International Conference of J. Selye University) Type: AFD
 • VRŠANSKÝ, Peter** - POSCHMANN, Markus J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Type: ADCA
 • ZUSCHIN, Martin** - NAWROT, Rafał - DENGG, Markus - GALLMETZER, Ivo - HASELMAIR, Alexandra - WURZER, Sandra - TOMAŠOVÝCH, Adam. Scale dependence of drilling predation in the Holocene of the northern Adriatic Sea across benthic habitats and nutrient regimes. In Paleobiology, 2022, vol. 48, no. 3, p. 462-479. (2021: 3.153 - IF, Q1 - JCR, 1.054 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0094-8373. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/pab.2022.6 Type: ADCA
 • ŽATKOVÁ, Lucia** - MILOVSKÝ, Rastislav - KYŠKA-PIPÍK, Radovan. Postglaciálny sedimentárny vývoj tatranských plies z hľadiska fosílnych biomarkerov. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, suppl. 1., s. 5. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus