The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Economic Research

Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period
Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020
Program: Multilateral - other
Project leader: Ing. Frank Karol PhD.
Duration: 1.9.2015 - 30.9.2023

-
The Millennium Project
Program: Multilateral - other
Project leader: Ing. Klinec Ivan
Duration: 1.1.1986 - 31.12.2020

Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Tvorba poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Program: Other
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021

The total number of projects: 3