More Informations About Conference

  Title: 9. odborný seminár “Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi”
Venue: Borinka, Slovakia
Date: 15.10.2018 - 16.10.2018
Organized by SAS: no
Contact: Ing. František Šimko PhD. ()

Back