Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Experts wanted! EIG CONCERT-Japan Joint Call on Sustainable Hydrogen Technology

27. 5. 2021 | videné 347-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce hľadá expertov/expertky pre hodnotenie medzinárodnej výzvy na tému udržateľných vodíkových technológií - "Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy".

Výzva je organizovaná konzorciom European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan, ktoré sa zameriava na podporu vedecko-inovačnej spolupráce medzi vybranými európskymi krajinami a Japonskom. Cieľom aktuálnej, v poradí už 8. spoločnej výzvy na predkladanie projektov je prispieť k lepšej spoločnosti a pomôcť zmierniť klimatické zmeny a ďalšie environmentálne dopady spôsobené stále rastúcou závislosťou človeka na energii prostredníctvom spoločného výskumu tímov z Európy a Japonska v oblasti udržateľných vodíkových technológií.  Viac o výzve tu.

 

Uzávierka výzvy je 9. júla 2021. V ďalšej fáze bude každý projektový návrh posúdený viacerými expertmi (online evaluation), ktorí vypracujú odborné posudky v termíne od 2. augusta do 10. septembra 2021. Za každý posúdený projekt konzorcium ponúka odmenu 50 €.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa ako expert a získať tak cennú skúsenosť s evaluačným procesom medzinárodnej výzvy, prosím, kontaktujte odbor medzinárodnej spolupráce (kontakt nižšie) najneskôr do 2. júla 2021. K správe, prosím, priložte svoje stručné CV a vyplnený Online Evaluators Form, ktorý je k dispozícii v prílohe spolu s ďalšími informáciami.

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118