Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - 13th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (Taiwan)

25. 2. 2021 | videné 691-krát

Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministry of Science and Technology, Taiwan (MOST) vyhlasuje v poradí už 13. výzvu na predkladanie spoločných výskumných projektov slovensko-taiwanských tímov

 

13th Call for SAS-MOST Joint Research Projects

pre roky 2022-2024.

 

Návrhy projektov môžu predkladať výskumné tímy zo SAV spolu s partnermi z taiwanských výskumných inštitúcií na základe paralelne publikovanej výzvy oboch financujúcich organizácií (SAV a MOST). Bližšie informácie o podmienkach účasti a procese podania žiadosti pre uchádzačov zo SAV možno nájsť v priloženom texte výzvy a aplikačných fromulároch. Pravidlá a formuláre platné pre taiwanských partnerov sú dostupné na stránkach MOST-u.

Predpokladaná výška podpory pre uchádzačov zo SAV je do 40 000 eur (z čoho do 15 000 eur kryje príslušná organizácia SAV) na jeden rok s dobou riešenia max. 3 roky. V prípade nižšej než maximálnej sumy dotácie zostáva pomer príspevku SAV a spoluúčasti organizácie zachovaný.  Predpokladá sa výber najviac 2 projektov na financovanie.

Termín uzávierky výzvy: 10. 5. 2021

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118