Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z výstavy, ktoré organizuje Centrum biovied SAV v ZŠ Šenkvice, na tému: Ako si predstavujem vedca

V pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky

9. 11. 2020 | videné 1959-krát

V pondelok 9. novembra sa začne sedemnásty ročník Týždňa vedy a techniky (TVT), ktorý potrvá do 15. novembra 2020. TVT na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Neodmysliteľnou súčasťou TVT je zapojenie ústavov SAV. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu spojenú s ochorením COVID-19 sa tento rok presúvajú podujatia TVT najmä do online priestoru, kde pripravili svoje podujatia ústavy zo všetkých troch oddelení SAV. Virtuálni návštevníci tak môžu spoznať všetky druhy výskumu, ktoré SAV robí.

O ich dôležitosti hovorí predseda SAV Pavol Šajgalík: „Ten najcennejší, ktorý sa rodí v hlavách vedcov bez akejkoľvek línie danej dopredu, sa orientuje na veci, ktoré považujú vedci za zaujímavé. Druhá oblasť výskumu je tá, ktorú potrebuje spoločnosť a štát,“ a ako príklad uviedol predseda SAV súčasnú pandemickú situáciu, ktorá prináša obrovský psychický tlak na ľudí. „Aj tu je úloha vedcov napríklad pri nasmerovaní štátu, ako občanom poradiť.“ Tretí druh výskumu si vyžaduje naša ekonomická situácia. „Je obrovský hlad po tom, aby sa aj na Slovensku transformovalo hospodárstvo na veci s vyššou pridanou hodnotou – a tu je nezastupiteľná úloha vedy, aby sa do výrobkov pridávalo viac rozumu,“ zhrnul Pavol Šajgalík, ktorý zároveň pozýva nahliadnuť do všetkých oblastí spomínaných zložiek výskumu v ústavoch SAV.

Zaujímavé prednášky cez aplikáciu ZOOM pripravil Astronomický ústav SAV, zahrnul v nich vesmír, kozmológiu, kométy, asteroidy či samotné Slnko. Ústav merania SAV ponúka virtuálnu "prechádzku" svojimi laboratóriami. Na online prednáškach Ústavu molekulárnej biológie SAV sa dozviete, či majú bielkoviny svoju tvár, alebo niečo o kóde života. Biomedicínske centrum SAV dá do online priestoru na svojej webovej stránke či facebooku svoje príspevky na témy, napr. ako sa v centre testuje, načo nám je očkovanie a pod. Určite bude zaujímavé overiť si cez dotazník znalosti slovenského jazyka na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV pripravil tiež online prednášku týkajúcu sa intimity i politiky. Online podujatia ponúkajú aj ďalšie ústavy SAV, stačí si vybrať a už len „z pohodlia“ sledovať.

Prehľad všetkých podujatí ústavov SAV prinášame v tabuľke v prílohe.

Text a foto: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články