Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Peter Kukliš, CSc.

Peter Kukliš, JUDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
tel.: 02/57295-130
e-mail: usapkukl@savba.sk

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (1975)
Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, externá vedecká ašpirantúra (1987)

Oblasti vedeckého záujmu:
správne právo a ústavné právo

Jazykové znalosti:
anglický jazyk (B 1 – B 2)
ruský jazyk (B 1 – B 2)

Členstvo v odborných inštitúciách:
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Bratislava, Programová komisia – 3.4.4.správne právo - člen
Redakčná rada časopisu Právny obzor - člen