Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

JUDr. Viliam Janáč, PhD., narodený v 1983 v Trenčíne. Magisterské štúdium dokončil v roku 2006 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2008 pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave štátu a práva SAV. Doktorandské štúdium dokončil v roku 2019 na Právnickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhajobou dizertačnej práce na tému „Akcionárske dohody“. Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje oblastiam, ktorými sú korporačné právo, akciové právo, právo cenných papierov a startupové právo. Je autorom vedeckej monografie s názvom „Vybrané druhy akcionárskych dohôd“, ako aj viacerých vedeckých článkov v oblasti korporačného práva a akcionárskych dohôd. Je tiež výkonným redaktorom v redakcii časopisu Právny obzor.