Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informácie pre záujemcov o PhD štúdium na SAV

Uchádzači o PhD štúdium musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Študenti, ktorí mali štúdium ukončiť v tomto semestri, musia najprv riadne ukončiť štúdium na niektorej slovenskej vysokej škole. Uchádzači sa musia prihlásiť na témy vypísané ústavmi SAV pre štúdium:

Bližšie podrobnosti sa môžu dozvedieť od školiteľov vypísaných tém. Kontakt na nich je uvedený pri každej téme. Ukáže sa po kliknutí na tému.