Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV

Geografický ústav SAV

Ústav hydrológie SAV

Ústav vied o Zemi SAV

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Matematicko-fyzikálne vedy

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Fyzikálny ústav SAV

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Matematický ústav SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Ústav geotechniky SAV

Ústav informatiky SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav merania SAV, v. v. i.

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Neuroimunologický ústav SAV

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV

Chemický ústav SAV

Ústav anorganickej chémie SAV

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Ústav polymérov SAV

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Parazitologický ústav SAV

Ústav ekológie lesa SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o dejinách

Archeologický ústav SAV

Historický ústav SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Vedy o človeku a spoločnosti

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Ekonomický ústav SAV

Filozofický ústav SAV

Sociologický ústav SAV

Ústav politických vied SAV

Ústav štátu a práva SAV

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Vedy o kultúre a umení

Centrum vied o umení SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Ústav hudobnej vedy SAV

  • V akademickom roku 2021/2022 ústav nevypisuje témy doktorandského štúdia.

Ústav orientalistiky SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.