Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV
Geografický ústav SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav vied o Zemi SAV
  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Matematicko-fyzikálne vedy

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Fyzikálny ústav SAV
  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Matematický ústav SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV
Ústav geotechniky SAV
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Ústav materiálového výskumu SAV
Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV
Centrum experimentálnej medicíny SAV
Neuroimunologický ústav SAV

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav polymérov SAV
Ústav zoológie SAV

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Parazitologický ústav SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o dejinách

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Historický ústav SAV
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Vedy o človeku a spoločnosti

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Ekonomický ústav SAV
Filozofický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
Ústav politických vied SAV
Ústav štátu a práva SAV
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedy o kultúre a umení

Centrum vied o umení SAV
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Ústav hudobnej vedy SAV
  • V akademickom roku 2021/2022 ústav nevypisuje témy doktorandského štúdia.
Ústav orientalistiky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav svetovej literatúry SAV