Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.

Matematicko-fyzikálne vedy

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

  • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Ústav merania SAV, v. v. i.

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o dejinách

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Historický ústav SAV, v. v. i.

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Vedy o človeku a spoločnosti

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Ústav politických vied SAV, v. v. i.

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Vedy o kultúre a umení

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Ústav orientalistiky SAV, v. v. i.

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.