Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

1. Oddelenie vied o neživej prírode

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav SAV
Geografický ústav SAV
Ústav hydrológie SAV
Ústav vied o Zemi SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Matematicko-fyzikálne vedy

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Fyzikálny ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Matematický ústav SAV
Ústav experimentálnej fyziky SAV

Technické vedy

Elektrotechnický ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav geotechniky SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav informatiky SAV
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav materiálového výskumu SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav merania SAV
Ústav stavebníctva a architektúry SAV

2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Centrum experimentálnej medicíny SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Neuroimunologický ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Biologické a chemické vedy

Centrum biovied SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Chemický ústav SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav polymérov SAV
Ústav zoológie SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Parazitologický ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav ekológie lesa SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav krajinnej ekológie SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

Vedy o dejinách

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Historický ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.

Vedy o človeku a spoločnosti

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ekonomický ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Filozofický ústav SAV
Sociologický ústav SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav politických vied SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav štátu a práva SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Vedy o kultúre a umení

Centrum vied o umení SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav hudobnej vedy SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav orientalistiky SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav slovenskej literatúry SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.
Ústav svetovej literatúry SAV
 • Momentálne nie sú vložené žiadne témy.