Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Sv. František a notátor, R-00026, Múzeum mesta Bratislavy

Pozvánka na konferenciu a koncert

4. 3. 2024 | videné 330-krát

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu „Local Elements – Transregional Connections: Medieval and Early Modern Age Culture and Education in Central Europe“ (In memoriam Lenka Hlávková), ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. marca 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave.

Počas trojdňovej konferencie predstaví svoje aktuálne výskumné témy viac ako dvadsať vedcov z oblasti muzikológie, histórie, liturgiky, paleografie a dejín výtvarného umenia z deviatich európskych krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko/Taliansko, Rumunsko, Slovinsko, Francúzsko) a Kanady. Konferencia je venovaná zosnulej kolegyni doc. Dr. Lenke Hlávkovej, PhD., z Ústavu hudobnej vedy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Súčasťou sprievodného programu konferencie je exkurzia v Slovenskej národnej galérii, Múzeu mesta Bratislavy a Štátnom archíve v Bratislave, kde budú predstavené najvýznamnejšie stredoveké a rano-novoveké hudobné pamiatky a sakrálne predmety z územia Slovenska.

V rámci sprievodných podujatí pripravujeme koncert duchovnej hudby, ktorý sa uskutoční v utorok 12. marca 2024 o 19.00 hod. v Katedrále sv. Sebastiána v Krasňanoch. Počas koncertu vystúpi Schola Cantorum Rosenbergensis s ďalšími sólistami. Na koncerte zaznejú liturgické skladby z obdobia stredoveku z rukopisov stredovekého Uhorska, ale i skladby pre organ inšpirované hudobným odkazom gregoriánskeho chorálu z 20. a 21. storočia. Koncert je prístupný širokej verejnosti.

Konferencia a koncert sa konajú v rámci projektov:

- APVV-19-0043: CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

- VEGA 2/0006/21: Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

- COST CA21161 A new ecosystem of early music studies (EarlyMuse)

 

Spracovala: Hana Studeničová, Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Foto: ÚHV SAV, v. v. i., a MMB

Súvisiace články