Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Novoročný koncert SAV sa konal v bratislavskom Primaciálnom paláci

Novoročný koncert SAV sa niesol v znamení optimizmu

15. 1. 2024 | videné 583-krát

Tradičný Novoročný koncert SAV, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 11. januára 2024 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave, uzatvoril rok osláv 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Hlavným posolstvom večera bol optimizmus a nádej, ktorú svojimi melódiami publiku sprostredkovalo zoskupenie Bratislava Hot Serenaders. Súčasťou večera bolo aj slávnostné udelenie Ceny SAV za budovanie infraštruktúry.

Pred začiatkom koncertu si akadémia uctila a ocenila profesora Dušana Galuseka, prvého úspešného žiadateľa v Slovenskej republike v rámci výzvy Teaming Grant z programu Horizon 2020. Vďaka jeho úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov z grantov a húževnatosti sa mu podarilo vybudovať centrum excelentného výskumu FunGlass, špičkové spoločné pracovisko Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i., a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

„Pracovisko sa výskumne zameriava najmä na štúdium základných vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami anorganických nekovových materiálov so špeciálnym zameraním na oxidové sklá a sklotvorné taveniny. Okrem toho sa zameriava na vývoj nových typov skiel a transparentnej polykryštalickej keramiky so špeciálnymi funkčnými, najmä optickými vlastnosťami,“ uviedol v laudáciu prof. Karol Marhold, podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied.

Profesor Galusek si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prevzal Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry a v ďakovnej reči zdôraznil, že toto ocenenie patrí celému tímu, ktorý sa o vznik pracoviska a úspech celého projektu pričinil.

Program pokračoval príhovorom prof. Pavla Šajgalíka, ktorý skonštatoval, že akadémia aj v dnešnej dobe čelí vážnym výzvam, akými sú vojnové konflikty, pandémia či konfrontácia vedeckého poznania a myslenia s tzv. alternatívnym názorom. Hoci ho tieto fakty napĺňajú smútkom a pesimizmom, neprestáva byť optimistom.

„Dnes máme SAV, ktorá sa snaží sledovať vývoj vedy vo svete. Prešla i strastiplnú, i úspešnú 70-ročnú cestu, dnes je tu a snaží sa plniť svoje poslanie erbovej vedeckej inštitúcie v Slovenskej republike. Plní ho? My zo SAV veríme, že áno. Myslí si to aj väčšina spoločnosti? My veríme, že áno, veď sme posledných osem rokov najdôveryhodnejšou štátnou inštitúciou v SR. Myslí si to aj decízna sféra a bude Slovenskej akadémii vied priať v jej ceste stať sa elitou národa? Dúfajme, že áno,“ uviedol predseda SAV, ktorý sa v príhovore zamyslel aj nad otázkou, prečo sa mladí slovenskí vedeckí pracovníci, úspešní v zahraničí nechcú vrátiť naspäť na Slovensko. Ako dôvody označil menej fungujúci systém manažovania vedy, podvyživenú jedinú grantovú agentúru, prebyrokratizovaný prístup k štrukturálnym fondom, reálnu situáciu nezohľadňujúci Fond obnovy a odolnosti a demokratickými pravidlami šitými na 90. roky obmedzený prístup k manažérskym funkciám v slovenskom akademickom priestore.

„Koľko máme rektorov, ktorí strávili niekoľko rokov na prestížnej univerzite vo svete? Koľko máme riaditeľov a vedúcich oddelení v SAV, ktorí sa dlhodobo etablovali v zahraničí?“ zamyslel sa P. Šajgalík a apeloval na vytvorenie podmienok, miest a perspektívy pre adeptov na vyššie manažérske a vedecké pozície v akademickom prostredí. Zdôraznil, že akadémii prospeje odvaha k zmenám a povzbudil akademickú obec, aby sa otvorila špičkovým kolegom a kolegyniam zo zahraničia a nebála sa konkurencie.

Prekročme tú vysokú hranicu úzkej lokálnosti, nechajme svetovú vedu u nás vyhrať a dajme jej šancu získať rešpekt v slovenskej spoločnosti,“ skonštatoval v závere príhovoru P. Šajgalík, ktorý sám seba označil za dvojitého optimistu.

(Celé znenie príhovoru predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka je na konci textu v prílohe.)

Optimizmus sa niesol aj hudobným programom. Pätnásťčlenný orchester Bratislava Hot Serenaders (BHS) pod vedením Juraja Bartoša spolu so ženským speváckym triom Serenaders Sisters a sólovým spevákom Milošom Stančíkom preniesli publikum do 20. a 30. rokov minulého storočia. Orchester BHS patrí k jedným z mála úzko vyprofilovaných hudobných telies na Slovensku, ktorý pôsobí od roku 1992. Orientuje sa na tzv. Hot Jazz alebo Sweet and Dance Music.

Dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou programu koncertov BHS sú skladby Františka Krištofa Veselého, ktoré nechýbali ani na Novoročnom koncerte SAV. Publikum si vypočulo piesne S obľubou sa na tento svet pozerám, Keby som sa nebál alebo očakávaný hit Ja som optimista. V srdečnej a veselej atmosfére si prítomní vypočuli aj skladby, ktoré z anglických originálov prebásnil a s obľubou interpretoval Milan Lasica ako Večery letné, Mám skvelý sen alebo Telo a duša. Zazneli aj diela Gejzu Dusíka či inštrumentálne kompozície skladateľa Georgea Gerschwina.

FOTOGALÉRIA

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články