Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Vrcholní predstavitelia akadémií vied V4

Akadémie vied krajín V4 odmietli násilie na Blízkom východe

21. 10. 2023 | videné 351-krát

V dňoch 18. – 19. októbra 2023 sa v reprezentatívnych priestoroch Poľskej akadémie vied vo Varšave uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Akadémií vied V4. Dvojdňový program zameraný na prezentáciu súčasných aktivít inštitúcií a diskusiu o postavení a úlohách vedeckej komunity v spoločnosti a politike zavŕšil podpis Spoločného vyhlásenia Fóra Akadémií vied V4 k teroristickým útokom v Izraeli a hroziacej humanitárnej katastrofe v pásme Gazy.

SAV na stretnutí zastupovala delegácia v zložení: predseda akadémie Pavol Šajgalík, podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Zuzana Panczová, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Martin Venhart, podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied Karol Marhold a Patrik Sleziak z Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., ktorý reprezentoval našu akadémiu v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov V4. Na podujatí zároveň prezentoval svoju aktuálnu tému výskumu Obmedzovanie neistoty pri tvorbe hydrologických modelov v podmienkach zmien klímy. Účastníci rokovania diskutovali aj o stratégiách zameraných na dosahovanie úspechov v oblasti projektov ERC.

Súčasné aktivity Slovenskej akadémie vied predstavil jej predseda P. Šajgalík, k téme Úloha vedeckých poznatkov a odbornosti v spoločnosti a politike vystúpil za SAV M. Venhart a k problematike stratégií zameraných na dosahovanie úspechov v oblasti ERC projektov predniesol diskusný príspevok P. Samuely.

Na záver prijali účastníci stretnutia Spoločné vyhlásenie Fóra Akadémií vied V4 k teroristickým útokom v Izraeli a hroziacej humanitárnej katastrofe v pásme Gazy, v ktorom rozhodne odsúdili akékoľvek prejavy násilia a terorizmu a označili vedu a poznanie za najúčinnejšie nástroje na ceste k hľadaniu dialógu a porozumenia medzi národmi. „Akadémie Vyšehradskej skupiny sú šokované a zdesené z teroristických činov neľudskej brutality spáchaných Hamasom v Izraeli a v pásme Gazy. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodinám obetí a traumatizovaným civilistom, ktorí sa snažia zotaviť z tejto ohavnej agresie,“ uvádza sa okrem iného vo vyhlásení.

Text vyhlásenia v anglickom jazyku aj jeho preloženú verziu (vo wordovom dokumente) prinášame v prílohe v plnom znení.

Stretnutie predstaviteľov Akadémii V4 sa konalo v nadväznosti na odborný seminár SAPEA zameraný na otázky komunikácie v prostredí akadémií vied. Slovenskú akadémiu vied na stretnutí reprezentovala Dr. Katarína Gáliková poverená vedením Referátu pre komunikáciu a médiá SAV. Podujatie bolo určené pre profesionálov v oblasti komunikácie a popularizácie vedy z celej Európy. Okrem plodných diskusií zameraných napríklad aj na zaujatie cieľovej skupiny, si účastníci v rámci workshopov vymenili skúseností a zdieľali dobrú prax z tvorby videí, podcastov a správy sociálnych sietí.

 

Text: František Fundárek, OMS SAV, Andrea Nozdrovická

Foto: PAN

Súvisiace články