Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na festival Divadelná Nitra

Divadelná Nitra prinesie aj inscenácie s ekologickým a environmentálnym zameraním

14. 9. 2023 | videné 351-krát

V Nitre sa 22. septembra 2023 začína už 32. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Festival s podtitulom odozvy/responses potrvá do 27. septembra 2023. Aj počas tohto ročníka sú súčasťou podujatia úvahy na mnohé spoločensko-politické témy prítomné v rôznych podobách v programe festivalu. Publikum bude mať možnosť vidieť aj divadelnú hru prepájajúcu vedecký svet geológie a hereckého umenia. 

„Podtitul Divadelnej Nitryodozva znamená záujem o veci okolo, vedomosť o stave najbližších i sveta, upevňovanie vzťahov, rozvoj empatie a schopnosti pomáhať,“ približuje Darina Kárová, riaditeľka festivalu, a dodáva, že festival tak reaguje na apatiu spoločnosti spôsobenú kritickými udalosťami posledného obdobia, predovšetkým agresiou na Ukrajine, ekologickou a ekonomickou krízou, pandémiou. „Odozvu chceme vyvolať aj ako nástroj proti celosvetovo pozorovanej diváckej kríze,“ zdôrazňuje riaditeľka festivalu.

Počas tohto ročníka pripravili organizátori niekoľko inscenácií s ekologickým a environmentálnym zameraním, čo síce nie je široko populárna a atraktívna téma, no tieto diela sú podľa festivalových tvorcov „skutočne zaujímavé, poučné a netradičné“ a považujú za potrebné ich na festivale uviesť.

Výber inscenácií s bližším popisom nájdete v prílohe.

Ide o trilógiu belgických umelcov Silke Huysmansa a Hannesa Dereereho Mining Stories, Pleasant Island a Out of the Blue a o dokumentárny projekt zvolenského divadla Jozefa Gregora Tajovského Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času.

„Belgický projekt má nezvyčajnú formu tzv. lecture performance a tvoria ho tri samostatné diela: Mining Stories, Pleasant Island a Out of the Blue,“ popisuje D. Kárová a spresňuje, že v troch príbehoch sa odkrývajú precízne zrešeršované a nepoznané ekologické témy.

Tému environmentalistiky, občianskej angažovanosti a zodpovednosti občana za jeho okolie približuje projekt divadla J. G. Tajovského v inscenácii o nezrealizovanom vodnom diele Slatinka.

„Naším cieľom je posunúť informácie o týchto inscenáciách k ľuďom, ktorým je táto téma blízka a zaujíma ich. Preto sa snažíme rozšíriť propagáciu aj mimo divadelné a kultúrne kanály,“ dodáva Miro Zwiefelhofer, kurátor festivalu. Na divadelnom diele Sme krajina: Príbeh ľudí, priehrady a času sa podieľal aj RNDr. Ján Madarás, PhD., generálny riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. „Krajina je záznam času a priestoru. Predstavme si ju ako kalendár – späť ho nevrátime, ale je v ňom zapísané všetko, čo sa kedy udialo, či už s podielom prírody, alebo človeka. S rovnakými atribútmi pracuje aj geológia. Výzvou bolo preniesť vývoj krajiny do divadla. Od vzdialenej minulosti, keď ju v okolí Zvolena formovali sopky a tektonické procesy cez vývoj rieky Slatina až po nezvratné zásahy človeka – v pozitívnom, ale aj negatívnom význame,“ priblížil J. Madarás.  

V snahe priblížiť festival čo najväčšiemu počtu divákov organizátori nastavili podľa Z. Hromádkovej, marketingovej manažérky, ceny „čo najpriaznivejšie, ako sa dá vzhľadom na náročnosť produkcií“. „Vstupenky na hlavný program budú od 5 do 20 eur. Množstvo sprievodných podujatí bude dostupných zdarma. Na vybrané sprievodné podujatia sme stanovili symbolické vstupné 2 eurá. Vychádzame v ústrety aj študentom, dôchodcom a ZŤP, ktorým poskytujeme zľavy,“ vymenúva. V predaji budú aj Empathy vstupenky, ktorých zakúpením môže každý darovať zážitok z divadla ľudom, ktorým ich životná, a teda najmä ekonomická situácia nedovoľuje návštevu divadla. „Budeme ich cielene, v spolupráci s nitrianskymi organizáciami posúvať konkrétnym ľuďom,“ vysvetľuje zástupkyňa organizátorov.

Festival Divadelná Nitra opäť prináša súčasné divadelné umenie z rôznych krajín Európy, ale aj rôznorodé diskusie, prednášky, koncerty, workshopy a program pre najmenších, divadelné predstavenia v sekcii Divadlo mladých. Mnoho podujatí bude dostupných zdarma, napr. program pre rodiny s deťmi v rámci sekcie Festival deťom a v tomto roku aj akcie v rámci sekcie Malá Ukrajina v Nitre.

Viac o nadchádzajúcom ročníku a programe na webovej stránke festivalu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články