Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na adventný koncert

Pozvánka na adventný benefičný koncert pre RESOTY Antona Srholca

2. 12. 2022 | videné 621-krát

Spoločnosť pre vedy a umenia pri Slovenskej akadémii vied organizuje 10. decembra 2022 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca už tradičný predvianočný benefičný koncert pre RESOTY (resocializačná komunita Antona Srholca).

„Tohtoročný koncert sa uskutočňuje v znamení významných výročí. Uplynulo práve 30 rokov odvtedy, čo páter Anton Srholec otvoril ubytovňu pre ľudí bez domova a v septembri 2022 sme si pripomenuli nedožité 100. výročie narodenia doc. Evy Fischerovej Martvoňovej, zakladateľky a dlhoročnej organizátorky benefičných koncertov,“ vysvetľuje RNDr. Peter Bališ, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a člen Výboru Spoločnosti pre vedy a umenia pri SAV.

Myšlienka usporiadať prvý benefičný koncert sa zrodila medzi členmi Spoločnosti pre vedy a umenia v Bratislave v roku 1993. Páter Anton Srholec na stretnutí členov spoločnosti hovoril o finančných ťažkostiach rodiaceho sa „útulku pre bezdomovcov“, na čo zareagovala doc. Eva Fischerová – Martvoňová, klaviristka a pedagogička, rozhodla sa zorganizovať benefičný koncert a z výťažku finančne podporiť RESOTY. „V tom čase ešte nikto netušil, že sa zakladá dnes už takmer 30-ročná tradícia predvianočných benefičných koncertov,“ dopĺňa P. Bališ.

V programe sa tradične predstavuje celé vekové spektrum hudobníkov počnúc mimoriadne talentovanými žiakmi ZUŠ cez študentov konzervatórií a VŠMU až po vystúpenia popredných výkonných umelcov. Na tohtoročnom koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa 10. decembra o 17.00 h popri žiakoch a študentoch všetkých stupňov hudobno-umeleckých škôl predstaví klavirista Daniel Buranovský a spevák Martin Babjak.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív SVU SAV

Súvisiace články