Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na Týždeň vedy a techniky 2022

V pondelok 7. novembra sa začína Týždeň vedy a techniky 2022

4. 11. 2022 | videné 1034-krát

Už po šestnásty raz organizujú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti SR od 7. do 11. novembra 2022 Týždeň vedy a techniky (TVT). Pravidelne sa na ňom zúčastňujú aj pracoviská Slovenskej akadémie vied, ktoré otvárajú dvere širokej verejnosti, pozývajú na návštevu laboratórií, prednášky či iné popularizačné podujatia.

Tradičným účastníkom týždňa vedy je Astronomický ústav SAV, v. v. i., so sídlom v Starej Lesnej, ktorý pripravil na stredajšie (9. novembra) popoludnie a večer pozorovanie Slnečnej sústavy, ktorému bude predchádzať prednáška. Hviezdnu oblohu bude zasa možné s odborníkmi pozorovať v okolí ústavu v piatok (11. novembra) podvečer do neskorých nočných hodín. Počas celého týždňa vedy a techniky pozýva do svojich laboratórií Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., pripravené sú aj online prednášky, ktoré si však treba vopred vybrať a nahlásiť. Rovnako má pripravené pre verejnosť svoje laboratóriá aj Ústav merania SAV, v. v. i. Návštevy jednotlivých pracovísk sú spojené s výkladmi a praktickými ukážkami činnosti. Ústav merania má deň otvorených dverí v utorok 8. novembra.

Vo štvrtok 10. novembra otvorí laboratóriá Chemický ústav SAV, v. v. i. Aj v tomto prípade však návštevy vo väčšom počte treba nahlásiť, lebo kapacita ústavu je obmedzená. Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i., si v rámci TVT 2022 pripravil na 8. novembra zaujímavú prednášku o syntéze pokročilej keramiky pre vesmírne technológie a prehliadku laboratórií s rôznym zameraním. Polyméry nie sú len plasty – potvrdí v rámci dňa otvorených dverí 9. novembra Ústav polymérov SAV, v. v. i. V rámci podujatia pripravili pracovníci ústavu kvízy, hry či možnosť vyrobiť si vlastný šperk z polymérnych materiálov. V Ústave krajinnej ekológie SAV, v. v. i., bude 8. novembra dopoludnia deň otvorených dverí, na 9. novembra majú pripravený seminár s témou Hospodárenie s vodou v krajine. Aj ústavy Centra biovied SAV, v. v. i., ponúkajú program v rámci TVT: ústav biochémie a genetiky pripravil počas 8. – 11. novembra špeciálny program pre vybrané školy, ústav fyziológie hospodárskych zvierat so sídlom v Košiciach otvorí svoje laboratóriá 8. novembra – pripravené sú prezentácie, súťaže, pokusy... Záujemcovia, ktorí chcú 8. novembra navštíviť Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., sa musia nahlásiť (podrobnosti v prílohe v Tabuľke TVT 2022). Pripravené sú však aj online prednášky, na ktoré sa rovnako treba zaregistrovať.

Kuchyňu našich predkov spolu s nádobami na ich prípravu či „servisom“ predstaví 10. novembra Archeologický ústav SAV, v. v. i., počas dňa otvorených dverí s názvom Takto chutí minulosť. Množstvo interaktívnych podujatí pripravil na štvrtkové popoludnie 10. novembra aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. S niekoľkými podujatiami sa predstaví aj Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Ich prehľad nájdete v prílohe v Tabuľke TVT 2022.

Súčasťou TVT je od roku 2014 odovzdávanie najvyššieho ocenenia v oblasti vedy a techniky – Ceny za vedu a techniku. Cieľom udeľovania tohto významného ocenenia je podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť tak mimoriadne výsledky v tejto oblasti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelí v roku 2022 Ceny za vedu a techniku v kategóriách Osobnosť vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor vedy a Vedecko-technický tím roka.

 

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: TVT 2022

Súvisiace články