Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na workshop

QMC Hands-on Summer Workshop

9. 2. 2022 | videné 599-krát

V dňoch 20. a 23. júna 2022 sa uskutoční workshop zameraný na metódy  kvantového Monte Carla (Quantum Monte Carlo, QMC), ktorý organizuje európske centrum excelentnosti v exascale počítaní TREX v spolupráci s Národným kompetenčným centrom pre HPC (NCC pre HPC), Slovenskou akadémiou vied (SAV) a  Fyzikálnym ústavom SAV.

Workshop bude prebiehať prezenčne na Slovensku a účastníci budú mať možnosť získať komplexný teoretický prehlaď aj praktické skúsenosti s metódami kvantového Monte Carla a ich aplikáciou  na molekulárne (kódy Quantum Package and CHAMP) a periodické systémy (TurboRVB). Prednášky a školenia budú viesť poprední svetoví odborníci, ktorí sú súčasťou európskeho centra excelentnosti TREX.

Pre účastníkov je pripravený:

  • všeobecný prehľad o základoch QMC metódy a ich adaptácii pre simulácie molekulárnych a periodických systémov,
  • prehlaď o vysoko aktuálnych témach v molekulárnych, kryštalických a nízkorozmerných systémoch,
  • praktické cvičenia a  simulácie s využitím QMC pomocou programov  CHAMP a TurboRVB.

Registrácia sa otvorí čoskoro!

Viac informácií

Text: Halina Hyryavets, CSČ SAV, v. v. i.

Súvisiace články