Aktuality

nové

Ceny SAV za rok 2021

30. 6. 2022 | Ocenenie
Slovenská akadémia vied každoročne oceňuje svojich špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčky. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Akadémia ceny udeľuje za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci,...

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., úspešný v HORIZON...

30. 6. 2022 | Projekt
V uplynulých dňoch Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., získal tri projekty Horizon Europe. Dva projekty...

Výzva na predkladanie návrhov v rámci SAS-UPJŠ...

29. 6. 2022 | Výzva
Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie...

Sucho sa líši od iných prírodných rizík. Pripomíname...

29. 6. 2022 | Voda
Od roku 2004 je 29. jún Medzinárodným dňom Dunaja. Prvýkrát ho oslavovala Medzinárodná komisia...

Letná škola SPACE::LAB 2022

27. 6. 2022 | Popularizácia
Naučiť sa používať najmodernejšie IT prístupy pre výskum vesmíru je cieľom ďalšieho ročníka SPACE::LAB...

Podcasty

V 41. epizóde Vedeckého podcastu SAV privítal moderátor Peter Boháč riaditeľa Ústavu zoológie SAV, v. v. i., RNDr. Dušana Žitňana, DrSc. Vo svojej vedeckej práci sa venuje najmä výskumu hormonálnej...
Hostkou 40. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Marína Zavacká, M. A., PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i., ktorá svoj vedecký výskum sústredila najmä na skúmanie obdobia nedemokratických...
Hosťom 39. epizódy vedeckého podcastu SAV bol RNDr. Ján Gálik, CSC., riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., odborník v oblasti neurovied. Vo svojom výskume sa venuje použitiu elektrofyziologických metód pri vyšetrovaní poškodeného nervového...

Konferencie a podujatia

Jún 2022
P U S Š P S N
  1 »   Advances in experimental neuroimmunulogy 2022
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Animal physiology 2022
2 »   Advances in experimental neuroimmunulogy 2022
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Animal physiology 2022
3 »   Advances in experimental neuroimmunulogy 2022
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Animal physiology 2022
4»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories5»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
6»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories7»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories8»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories9»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories10»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories11»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories12»   Štruktúra a funkcia koreňa
»   8. Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
13»   Štruktúra a funkcia koreňa
»   8. Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
14»   Štruktúra a funkcia koreňa
»   8. Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   2. StruBioMol Workshop : Izolácia, charakterizácia a kryštalizácia proteínov
15»   Štruktúra a funkcia koreňa
»   8. Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   2. StruBioMol Workshop : Izolácia, charakterizácia a kryštalizácia proteínov
16»   Štruktúra a funkcia koreňa
»   8. Medzinárodné sympózium o štruktúre a funkcii koreňov
»   Deväťdesiate v literatúre
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
17»   Deväťdesiate v literatúre
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
18»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting
19»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting
20»   IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti
»   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting
21»   IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti
»   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting
»   Európske mestské plánovanie na prelome 19. a 20. storočia
22»   IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti
»   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   Výročné stretnutie programu International Social Survey Programme ISSP General Meeting
23»   IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti
»   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov
24»   IX. Konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti
»   15. Bratislavské sympózium o sacharidoch
»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
»   15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov
25»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories26»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories
27»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories28»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories29»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories30»   Corona Madness? On the sociology of conspiracy theories