Aktuality

nové

Nový veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Stanislav Raščan navštívil SAV

25. 11. 2022 | Návšteva
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v piatok 25. novembra 2022 veľvyslanca Slovinskej republiky J. E. Stanislava Raščana, ktorý začal svoju diplomatickú misiu na Slovensku v septembri 2022. Slovinského diplomata sprevádzala manželka, prof. Irena...

Výsledky druhej séroepidemiologickej štúdie zamestnancov...

25. 11. 2022 | Koronavírus | Výskum
V mesiacoch október až november 2022 Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., opäť uskutočnilo prierezovú...

Technológie a ľudská reč vo Vede SK

25. 11. 2022 | Informatika | Popularizácia
Je rozdiel ako a kedy poviete OK. Aký zvuk a dôraz položíte na samohlásku i v slove iba alebo...

Elżbieta Drążkiewicz: Projekt bude len taký dobrý,...

24. 11. 2022 | Projekt | Rozhovor
Slovensko získalo vďaka výskumu antropologičky Elżbiety Drążkiewiczovej zo Sociologického ústavu...

Delegácia IIASA navštívila SAV

24. 11. 2022 | Návšteva | Spolupráca
Nadviazanie spolupráce so Slovenskou akadémiou vied bolo cieľom návštevy delegácie Medzinárodného...

Podcasty

Hosťom 47. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol psychológ doc. Mgr. Marcel Martončík, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Jeho hlavným výskumným zameraním...
Hostkou 46. epizódy Vedeckého podcastu SAV bola PhDr. Marta Herucová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu dejín umenia Centra vied o umení SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na maliarstvo a sochárstvo 19. storočia...
V 45. epizóde Vedeckého podcastu SAV privítal moderátor Peter Boháč bionanotechnológa Ing. Jána Tkáča, DrSc., vedúceho oddelenia bioglykotechnológie z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a vedeckého riaditeľa startupovej...

Konferencie a odborné podujatia

November 2022
P U S Š P S N
 1234 »   Európska ricoeurovská konferencia 5 »   Európska ricoeurovská konferencia 6
789 »   29.posterový deň s medzinárodnou účasťou 202210 »   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník11 »   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVII. ročník
»   Biosystematické setkání Senica-Kunov
12 »   Biosystematické setkání Senica-Kunov 13 »   Biosystematické setkání Senica-Kunov
1415 »   LMV 2022
»   DEJINY INFORMATIKY NA SLOVENSKU. 60 ROKOV OD INŠTALÁCIE PRVÉHO POČÍTAČA V SAV
16 »   Rómsky aktivizmus a spojenectvo. Záverečná konferencia projektu DG JUSTICE ENGAGE.17181920
21 »   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy
»   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
22 »   XXII. ročník konferencie Filozofia a sociálne vedy
»   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
»   Textologický seminár III
23 »   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
»   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
24 »   SSSI 2022 – Solid State Surfaces and Interfaces 2022
»   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov
25 »   XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov2627
282930