Aktuality

nové

Tvary aerosólových častíc výrazne ovplyvňujú svetelný smog

21. 3. 2023 | Výskum
Výskumníci zo Slovenskej akadémie vied vo svojej novej štúdii ukázali, že tvary aerosólových častíc v ovzduší výrazne ovplyvňujú svetelné znečistenie. Získané výsledky uplatnili pri vývoji nového a presnejšieho modelu určeného na predpovedanie...

Observatórium na Skalnatom plese sa uchádza o ocenenie...

17. 3. 2023 | Súťaž
Astronomický ústav SAV, v. v. i., sa po komplexnej oprave strechy observatória na Skalnatom plese...

ÚESA SAV, v. v. i., sa podieľal na príprave celovečerného...

17. 3. 2023 | Antropológia | Film
Na medzinárodnom festivale Jeden svět od 22. marca do 2. apríla 2023 v súťaži českých dokumentov špeciálne...

Prof. Mária Bátorová predstavila svoju novú monografiu...

17. 3. 2023 | Literatúra | Monografia
Vo vydavateľstve SAV Veda vyšla koncom roka 2022 nová dvojjazyčná, slovensko-anglická monografia...

Kongresy a konferencie na zámku vystriedala sladká...

15. 3. 2023 | Popularizácia
Chemické experimenty, výroba slonej pasty a dúhových motýľov, zázračná továreň na cukríky,...

Podcasty

SAV si pravidelne „nastavuje zrkadlá“, aby zistila, ako si jej pracoviská počínajú v európskom výskumnom priestore. Realizuje nezávislé hodnotenie a jeho najnovšie výsledky predstavili hodnotitelia začiatkom februára...
Hostkou 51. epizódy vedeckého podcastu SAV bola MVDr. Daniela Antolová, DrSc., vedúca laboratória humánnej parazitológie a zástupkyňa riaditeľky Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., v Košiciach. Vo svojej...
Naša spoločnosť prechádza posledné roky mnohými záťažovými skúškami, ako pandémia COVID-19, ruská agresia voči Ukrajine, rôzne vnútropolitické zmeny a tlaky a v neposlednom rade ju značne ovplyvňujú...

Konferencie a odborné podujatia

Marec 2023
P U S Š P S N
  1 »   XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry
»   SEM/TEM seminár 2023
»   Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax
2 »   XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry
»   SEM/TEM seminár 2023
3 »   XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry
»   SEM/TEM seminár 2023
4 »   SEM/TEM seminár 20235 »   SEM/TEM seminár 2023
6 »   SEM/TEM seminár 20237 »   SEM/TEM seminár 2023
»   Funkčné kompozitné materiály
8 »   SEM/TEM seminár 20239101112
13 »   ONTOX Stakeholders meeting14 »   ONTOX Stakeholders meeting
»   XXVI. Stretnutie snehárov 2023
15 »   XXVI. Stretnutie snehárov 202316 »   XXVI. Stretnutie snehárov 2023171819
20212223242526
2728 »   Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2022293031  

Najbližšie udalosti