Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení: zľava Ján Sedlák a Andrej Kormuťák

Ocenenia SAV pre Andreja Kormuťáka a Jána Sedláka z 2. oddelenia vied SAV

22. 11. 2021 | videné 651-krát

V súčasnosti je vzácne stretnúť ľudí, ktorí venujú celý svoj profesionálny život jednej firme, podniku či inštitúcii. Slovenská akadémia takých ľudí má. V pondelok 22. novembra 2021 si prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka ocenenia RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc., z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV a RNDr. Ján Sedlák, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV.

„Ocenenie si dnes opäť preberajú ľudia, ktorí sú so Slovenskou akadémiou vied spojení dlhé roky,“ uviedol pri odovzdávaní cien predseda SAV Pavol Šajgalík a vyzdvihol ich zásluhu na budovaní „značky“ SAV. „Aj vďaka takýmto ľuďom má akadémia svoju kontinuitu, a vďaka stretnutiam s nimi sa môžeme zastaviť v behu času a užiť si tieto vzácne momenty v týchto neľahkých časoch,“ dodal.

RNDr. Andrej Kormuťák. DrSc., si prevzal Medailu SAV za podporu vedy, ktorú mu udelila Vedecká rada SAV pri príležitosti životného jubilea. „Ťažiskom výskumnej činnosti A. Kormuťáka je počas celej profesionálnej vedeckej činnosti umelá hybridizácia vybraných druhov lesných drevín, ktorú ako jeden z mála výskumníkov vo svete realizuje osobne. Ako prvý publikoval prácu o genetickej štruktúre prirodzených populácií jedle bielej na Slovensku, ktorou sa datuje začiatok rozsiahleho výskumu populačnej genetiky lesných drevín, najmä na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene,“ uviedol v slávnostnom laudáciu podpredseda SAV pre 2. oddelenie vied prof. Karol Marhold. Jednoročné pobyty na Taiwan Forestry Research Institute v Taipei a na Forest Reserach Institute v Suwone mu zasa umožnili nahliadnuť na charakter reprodukčnej izolácie európskych druhov jedlí od zástupcov ázijských zástupcov rodu jedľa. V posledných rokoch sa A. Kormuťák intenzívne venuje hybridným rojom borovice lesnej a kosodreviny na severnom Slovensku ako významným endemitom borovíc na našom území. A. Kormuťák má na svojom konte má 337 vedeckých publikácií. V organizačnej oblasti má zásluhy na zriadení Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Za jeho vedecký prínos získal viacero ocenení. Od roku 2006 je zaslúžilým členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Andrej Kormuťák poďakoval za ocenenie a retrospektívne sa vrátil k svojim začiatkom a tomu, ako ho práca nútila držať sa v kondícii. „Zároveň bola mnohokrát veľmi nebezpečná, lebo počas ´sezóny´ som bol nútený niekoľkokrát počas týždňa vyliezť na strom.“

Plné znenie laudácia Andreja Kormuťáka čítajte v prílohe.

RNDr. Ján Sedlák, DrSc., bol ocenený Čestnou plaketou SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách. „Jeho celá kariéra je úzko spätá s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV,“ povedal v slávnostnom laudáciu podpredseda SAV pre 2. OV Karol Marhold. Ján Sedlák od roku 1982 pracuje v oblasti onkologického výskumu so zameraním na molekulárne znaky a signálne dráhy nádorových buniek. Medzi hlavné oblasti výskumu, ktorým sa doteraz venoval, patrí využitie nanočastíč realgaru pre onkologickú liečbu. Venuje sa tiež implementácii moderných technológií, najmä cytoanalytiky, hlavne výchovou špecialistov v oblasti prietokovej cytometrie. V rokoch 2007 – 2015 pôsobil ako riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Ján Sedlák je členom komisie na obhajoby doktorandských prác v odbore onkológia; v odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo; v odbore molekulárna cytológia a v odbore biochémia. Je predsedom komisie na obhajoby doktorských prác v odbore onkológia 2014 – 2021 a členom správnej rady Nadácie pre výskum rakoviny. Je tiež členom medzinárodných vedeckých spoločností European Association for Cancer Research a International Society for Advancement of Cytometry, autorom alebo spoluautorom 120 pôvodných vedeckých publikácií a dvoch kapitol v monografiách. „Pre môj výber povolania boli vždy kľúčoví učitelia,“ uviedol v ďakovnej reči Ján Sedlák, ktorý rovnako spomínal na začiatky vedeckej kariéry, ale aj na svoje skúsenosti v riadiacich funkciách.

Plné znenie laudácia Jána Sedláka je v prílohe.

Na slávnostnom ceremoniáli boli prítomní aj podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel a členovia Predsedníctva SAV prof. Ľubica Lacinová a Dr. Tomáš Hromádka.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články