Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

K hypoteticko- deduktívnej metóde vo vedeckom bádaní: niekoľko poznámok k štúdií J. Urbánka Hzpotéza v slovenskej geomorfológii

In: Geografický časopis, vol. 53, no. 3
Ján Paulov
Detaily:
Rok, strany: 2001, 211 - 215
Kľúčové slová:
hypothesis, verification, falsification
O článku:
This paper is aimed at clarification of some points associated with the use of hypothetico- deductive method in scientific research, especially in the field of geomorphology. The focus is upon correct interpretation of scientific hypothesis and Popper’s deductionism and falsificationism. The paper has been motivated by Urbánek’s paper published in this issue of Geografický casopis.
Ako citovať:
ISO 690:
Paulov, J. 2001. K hypoteticko- deduktívnej metóde vo vedeckom bádaní: niekoľko poznámok k štúdií J. Urbánka Hzpotéza v slovenskej geomorfológii. In Geografický časopis, vol. 53, no.3, pp. 211-215. 0016-7193.

APA:
Paulov, J. (2001). K hypoteticko- deduktívnej metóde vo vedeckom bádaní: niekoľko poznámok k štúdií J. Urbánka Hzpotéza v slovenskej geomorfológii. Geografický časopis, 53(3), 211-215. 0016-7193.