Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Paleo diéta, keto diéta alebo paleodiéta, ketodiéta

In: Kultúra slova, vol. 58, no. 2
Judita Páleníková
Detaily:
Rok, strany: 2024, 105 - 108
Jazyk: slo
Typ článku: Rozličnosti
Ako citovať:
ISO 690:
Páleníková, J. 2024. Paleo diéta, keto diéta alebo paleodiéta, ketodiéta. In Kultúra slova, vol. 58, no.2, pp. 105-108. ISSN 0023-5202.

APA:
Páleníková, J. (2024). Paleo diéta, keto diéta alebo paleodiéta, ketodiéta. Kultúra slova, 58(2), 105-108. ISSN 0023-5202.
O vydaní:
Verejná licencia:

This work is licensed under CC BY 4.0