Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Kassem, Sarrah: Work and Alienation in the Platform Economy. Amazon and the Power of Organization

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 56, no. 1
Alžbeta Ľudmová
Detaily:
Rok, strany: 2024, 82 - 85
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie / Review
Typ dokumentu: časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Ľudmová, A. 2024. Kassem, Sarrah: Work and Alienation in the Platform Economy. Amazon and the Power of Organization. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 56, no.1, pp. 82-85. 0049-1225.

APA:
Ľudmová, A. (2024). Kassem, Sarrah: Work and Alienation in the Platform Economy. Amazon and the Power of Organization. Sociológia - Slovak Sociological Review, 56(1), 82-85. 0049-1225.
O vydaní:
Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, v. v. i. / The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 16. 2. 2024