Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MARIÁN PALENČÁR: Úvod do filozofie nudy: K podstate a (pred)histórii problému nudy

In: Filozofia, vol. 78, no. 5
Viera Bilasová
Detaily:
Rok, strany: 2023, 398 - 400
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Bilasová, V. 2023. MARIÁN PALENČÁR: Úvod do filozofie nudy: K podstate a (pred)histórii problému nudy. In Filozofia, vol. 78, no.5, pp. 398-400. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.7

APA:
Bilasová, V. (2023). MARIÁN PALENČÁR: Úvod do filozofie nudy: K podstate a (pred)histórii problému nudy. Filozofia, 78(5), 398-400. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.7
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 16. 5. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License