Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JOHN SELLARS: Lessons in Stoicism: What Ancient Philosophers Teach Us about How to Live

In: Filozofia, vol. 78, no. 4
Dominik Novosád Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 306 - 308
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Novosád, D. 2023. JOHN SELLARS: Lessons in Stoicism: What Ancient Philosophers Teach Us about How to Live. In Filozofia, vol. 78, no.4, pp. 306-308. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.6

APA:
Novosád, D. (2023). JOHN SELLARS: Lessons in Stoicism: What Ancient Philosophers Teach Us about How to Live. Filozofia, 78(4), 306-308. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.6
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v. v .i.
Publikované: 13. 4. 2023
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License