Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

LACKO, Ivan: Prekrásny nový postsvet. Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach

In: Slovenská literatúra, vol. 70, no. 2
Adam Škrovan Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2023, 213 - 215
Jazyk: slo
Typ článku: II. Recenzie / II. Reviews
Ako citovať:
ISO 690:
Škrovan, A. 2023. LACKO, Ivan: Prekrásny nový postsvet. Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach. In Slovenská literatúra, vol. 70, no.2, pp. 213-215. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.8

APA:
Škrovan, A. (2023). LACKO, Ivan: Prekrásny nový postsvet. Posthumánne situácie v literárnych a filmových dielach. Slovenská literatúra, 70(2), 213-215. 0037-6973. DOI: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.2.8
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV / Institute of Slovak Literature SAS
Publikované: 13. 3. 2023