Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pašie dnes

In: Etnologické rozpravy, vol. 29, no. 2
Ľubomír Feldek
Detaily:
Rok, strany: 2022, 95 - 96
Jazyk: slo
Typ článku: recenzia / review
Typ dokumentu: recenzia / review
Ako citovať:
ISO 690:
Feldek, Ľ. 2022. Pašie dnes. In Etnologické rozpravy, vol. 29, no.2, pp. 95-96. 2729-9759.

APA:
Feldek, Ľ. (2022). Pašie dnes. Etnologické rozpravy, 29(2), 95-96. 2729-9759.
O vydaní:
Vydavateľ: Národopisná spoločnosť Slovenska / Ethnographic Society of Slovakia
Publikované: 13. 12. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License