Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MERCIER, Hugo, SPERBER, Dan: Záhada rozumu

In: Filozofia, vol. 77, no. 9
Stanislav Spodniak
Detaily:
Rok, strany: 2022, 732 - 737
Jazyk: slo
Typ článku: knižné recenzie / book reviews
Typ dokumentu: časopis / journal
Ako citovať:
ISO 690:
Spodniak, S. 2022. MERCIER, Hugo, SPERBER, Dan: Záhada rozumu. In Filozofia, vol. 77, no.9, pp. 732-737. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.7

APA:
Spodniak, S. (2022). MERCIER, Hugo, SPERBER, Dan: Záhada rozumu. Filozofia, 77(9), 732-737. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.7
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, v. v. i. / Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Publikované: 20. 11. 2022
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License