Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Milan Blahynka: Sedm kapitol o díle Milana Kundery

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 3
Alexej Mikulášek Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2019, 148 - 150
Jazyk: cze
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Mikulášek, A. 2019. Milan Blahynka: Sedm kapitol o díle Milana Kundery. In World Literature Studies, vol. 11, no.3, pp. 148-150. 1337-9275.

APA:
Mikulášek, A. (2019). Milan Blahynka: Sedm kapitol o díle Milana Kundery. World Literature Studies, 11(3), 148-150. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2019