Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 3
Eva Bubnášová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 143 - 144
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bubnášová, E. 2019. Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou. In World Literature Studies, vol. 11, no.3, pp. 143-144. 1337-9275.

APA:
Bubnášová, E. (2019). Helena Březinová: Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky Hanse Christiana Andersena: Mezi romantismem a modernitou. World Literature Studies, 11(3), 143-144. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.
Publikované: 30. 9. 2019