Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Libuša Vajdová – Jana Páleníková – Eva Kenderessy: Dejiny rumunskej literatúry

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 4
Libuše Valentová
Detaily:
Rok, strany: 2018, 132 - 134
Jazyk: cze
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Valentová, L. 2018. Libuša Vajdová – Jana Páleníková – Eva Kenderessy: Dejiny rumunskej literatúry. In World Literature Studies, vol. 10, no.4, pp. 132-134. 1337-9275.

APA:
Valentová, L. (2018). Libuša Vajdová – Jana Páleníková – Eva Kenderessy: Dejiny rumunskej literatúry. World Literature Studies, 10(4), 132-134. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.