Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian literature as World literature

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 4
Libuša Vajdová
Detaily:
Rok, strany: 2018, 128 - 131
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Vajdová, L. 2018. Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian literature as World literature. In World Literature Studies, vol. 10, no.4, pp. 128-131. 1337-9275.

APA:
Vajdová, L. (2018). Mircea Martin – Christian Moraru – Andrei Terian (eds.): Romanian literature as World literature. World Literature Studies, 10(4), 128-131. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.