Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Róbert Gáfrik: Zobrazovanie indie v slovenskej literatúre

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 4
Miloš Zelenka Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 123 - 128
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Zelenka, M. 2018. Róbert Gáfrik: Zobrazovanie indie v slovenskej literatúre. In World Literature Studies, vol. 10, no.4, pp. 123-128. 1337-9275.

APA:
Zelenka, M. (2018). Róbert Gáfrik: Zobrazovanie indie v slovenskej literatúre. World Literature Studies, 10(4), 123-128. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.