Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 3
Martina Kosturková
Detaily:
Rok, strany: 2018, 195 - 196
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kosturková, M. 2018. Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. In World Literature Studies, vol. 10, no.3, pp. 195-196. 1337-9275.

APA:
Kosturková, M. (2018). Dominika Hlavinová Tekeliová (ed.): Svätojakubská cesta v umení a cestovnom ruchu. World Literature Studies, 10(3), 195-196. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.