Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 3
Nataša Burcinová
Detaily:
Rok, strany: 2018, 192 - 194
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Burcinová, N. 2018. Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature. In World Literature Studies, vol. 10, no.3, pp. 192-194. 1337-9275.

APA:
Burcinová, N. (2018). Eduardo F. Coutinho (ed.): Brazilian Literature as World Literature. World Literature Studies, 10(3), 192-194. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.