Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 3
Viktoria Kniazkova Číslo ORCID - Marina Kotova Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 189 - 192
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Kniazkova, V., Kotova, M. 2018. Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble. In World Literature Studies, vol. 10, no.3, pp. 189-192. 1337-9275.

APA:
Kniazkova, V., Kotova, M. (2018). Ivana Hostová (ed.): Identity and Translation Trouble. World Literature Studies, 10(3), 189-192. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.