Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 3
Agniezska Janiec Nyitrai Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2018, 186 - 188
Jazyk: cze
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Janiec Nyitrai, A. 2018. František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. In World Literature Studies, vol. 10, no.3, pp. 186-188. 1337-9275.

APA:
Janiec Nyitrai, A. (2018). František A. Podhajský (ed.): Fikce Jaroslava Haška. World Literature Studies, 10(3), 186-188. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.