Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Roman Mikuláš a kol.: Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Juraj Dvorský Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 123 - 124
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Dvorský, J. 2017. Roman Mikuláš a kol.: Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 123-124. 1337-9275.

APA:
Dvorský, J. (2017). Roman Mikuláš a kol.: Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. World Literature Studies, 9(3), 123-124. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.