Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Magdolna Balogh: Rabul ejtett értelmek

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Judit Görözdi Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 117 - 118
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Görözdi, J. 2017. Magdolna Balogh: Rabul ejtett értelmek. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 117-118. 1337-9275.

APA:
Görözdi, J. (2017). Magdolna Balogh: Rabul ejtett értelmek. World Literature Studies, 9(3), 117-118. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.