Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Katarína Bednárová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2017, 115 - 117
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bednárová, K. 2017. Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 115-117. 1337-9275.

APA:
Bednárová, K. (2017). Eva Palkovičová: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr. World Literature Studies, 9(3), 115-117. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.