Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mária Kusá (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 3
Anton Eliáš
Detaily:
Rok, strany: 2017, 112 - 114
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Eliáš, A. 2017. Mária Kusá (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015. In World Literature Studies, vol. 9, no.3, pp. 112-114. 1337-9275.

APA:
Eliáš, A. (2017). Mária Kusá (ed.): Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 – 2015. World Literature Studies, 9(3), 112-114. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV, v. v. i.